Valse facturen KvK in omloop

8 juni 2016 - Let op. De Kamer van Koophandel is het slachtoffer geworden van fraude. Er zijn spookfacturen in omloop, met het logo van de Kamer van Koophandel, waarop wordt verwezen naar een nieuw bankrekeningnummer van ABN AMRO. Er zou een fout zijn gemaakt in de berekening van de kosten van een uittreksel. U zou nog een bedrag van € 99,- moeten betalen.

Dit is onjuist. De KvK heeft deze brieven niet verzonden en het rekeningnummer op de brief is niet van de KvK. De KvK doet aangifte bij de politie en de Fraudehelpdesk is geïnformeerd. Door een snelle actie van de Fraudehelpdesk is de foutieve rekening geblokkeerd.

Twijfelt u over de juistheid van de KvK factuur of heeft u vragen over het juiste rekeningnummer? Kijk dan op: 

Of bel met ons Service Center op nummer 088 585 1585.

InfoPage