Veel ondernemers laten kansen liggen in Smart Industry

15 oktober 2015 - Ondernemers profiteren nog te weinig van Smart Industry, de verregaande digitalisering in de bedrijfsvoering waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe markten ontstaan. De sectoren industrie, luchtvaartindustrie, advisering en ICT lopen voorop in kennis én implementatie van Smart Industry ontwikkelingen. In deze technologische sectoren ziet ongeveer 60% van de ondernemers kansen met Smart Industry. In de niet-technologische sectoren is dit gemiddeld 30%. Dat blijkt uit het Smart Industry onderzoek van de Kamer van Koophandel onder 2000 ondernemers.

Meer bekendheid

Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur Kamer van Koophandel, over de uitkomsten van het onderzoek: “Het onderzoek laat zien dat één op de vijf ondernemers weleens van Smart Industry heeft gehoord. Dat is iets meer dan vorig jaar, maar nog volstrekt te weinig om de vele kansen die er zijn optimaal te benutten. Meer bekendheid door met name praktische toepassingen ook buiten de technologische sector zijn noodzakelijk om het potentieel van slimme technologie beter te benutten.”
Van de ondernemers ziet 58% kansen met producten en diensten op de individuele klant afgestemd, 49% in het creëren van een flexibel interactief netwerk van partners en klanten. 48% ziet kansen met een snel op de marktvraag aanpasbare organisatie. Maar ook nieuwe diensten als extra klantwaarde bij het huidige product of dienst en het aanboren van nieuwe markten scoren goed bij ondernemers.

Extra omzet beperkt

Het aantal bedrijven dat de afgelopen 12 maanden nieuwe omzet met toepassingen van Smart Industry heeft gerealiseerd is nog gering. Ongeveer 13% van de bedrijven geeft aan nieuwe omzet te hebben gerealiseerd. Per sector zijn de verschillen aanzienlijk. In de industrie realiseren 30% van de bedrijven nieuwe omzet. In de ICT is dit 20% en de luchtvaartindustrie scoort met 35% het hoogst met nieuwe omzet. Vooralsnog brengt Smart Industry nog weinig geld in het laadje. Het gaat hierbij meestal om minder dan 10% nieuwe omzet. 
Ondernemers zien een aantal belemmeringen om met de Smart Industry ontwikkelingen aan de slag te gaan. Gebrek aan tijd, financiering en kennis in huis worden het meest genoemd.

Het KvK onderzoek Smart Industry kan worden gedownload via www.kvk.nl/panelsi2015.

Meer informatie over smart Industry is beschikbaar via www.kvk.nl/smartindustry.

InfoPage