Waterschapbestuurders bedrijfsleven benoemd

30 maart 2015 - Op 18 maart 2015 hebben de waterschapsverkiezingen plaatsgevonden. Een groot deel van het bestuur van de waterschappen is via verkiezingen door burgers gekozen. Voor vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in het waterschapsbestuur benoemt de Kamer van Koophandel de bestuurders. Dat is een wettelijke taak van de KvK. Benoeming gebeurt via een open kandidaatstelling.

De bestuurders voor het waterschap zijn geselecteerd op bestuurlijke ervaring, goede contacten met het regionale bedrijfsleven en het hebben van affiniteit met het bedrijfsleven en met het werk van het waterschap. Bekijk het overzicht van de namen van de benoemde waterschapsbestuurders.

Een waterschap is een functioneel bestuurslichaam dat belast is met de vervulling van specifieke (waterstaatkundige) taken die iedereen raken.

Meer informatie: pers@kvk.nl
InfoPage