Winkelketens zorgen voor forse toename van faillissementen

25 april 2016 - Omdat er in het eerste kwartaal van 2016 veel winkelketens failliet zijn gegaan, heeft dat als consequentie een forse stijging van het aantal nevenvestigingen (filialen) dat mee failliet gaat. In het faillissement van Scapino gaan bijvoorbeeld 209 nevenvestigingen mee, voor Aktiesport is dat 137, Dolcis 101, Manfield 66, Perry Sport 55, Foto Klein 35 en bij Paradigit gaat het om 21 nevenvestigingen. In het eerste kwartaal van 2015 ging het om 286 nevenvestigingen. Dit jaar steeg dat naar 1.091, een toename van 281%. Dit blijkt uit de cijfers van het Handelsregister van de KvK.

Het totaal aantal faillissementen van hoofd- en nevenvestigingen steeg in het eerste kwartaal met 39% tot 2.231, waarvan 1.140 hoofdvestigingen. Dat zijn er 178 minder dan in het eerste kwartaal van 2015. Toen gingen nog 1.318 hoofdvestigingen failliet. Het aantal faillissementen van hoofdvestigingen neemt in het eerste kwartaal van 2016 dus af met 14%.

Geografisch beeld

In het eerste kwartaal van 2016 hebben de meeste provincies te maken gehad met deze afname van het aantal faillietverklaringen van hoofdvestigingen. Alleen drie provincies hebben te maken met een toename: Friesland (+27%, vooral zakelijke dienstverlening en logistiek), Noord Holland (+9%, vooral groothandel en industrie) en Overijssel (+50%, vooral zakelijke diensten, industrie en gezondheid). Elke provincie heeft te maken met een toename van het aantal faillietverklaringen van nevenvestigingen. Opvallend negatieve uitschieters zijn Friesland dat bijna 10 keer zoveel faillietverklaringen kent (van 4 naar 39) en Zuid Holland die te maken kreeg met een vervijfvoudiging van het aantal failliet verklaarde nevenvestigingen van 54 naar 266. Dit betrof vooral de detailhandel.


Bekijk de procentuele "Failliet verklaringen" in het eerste kwartaal (2016-Q1 t.o.v. 2015-Q1) met onderscheid naar hoofd- en nevenvestigingen.
Klik op de knoppen Hoofdvestiging, Nevenvestiging of Hoofd- en nevenvestiging voor de overzichten Relatieve verandering en Absolute aantallen.

Sectoren

Bij de sectoren waar de faillietverklaringen plaatsvonden, ligt het zwaartepunt in de detailhandel. Het aantal nevenvestigingen dat daar meegezogen wordt met het faillissement van de hoofdvestiging gaat van 217 in het eerste kwartaal van 2015 naar 896 in het eerste kwartaal van 2016. Een toename van 313% of een ruime verviervoudiging. Deze toename betekent een beduidend verlies van werkgelegenheid.

InfoPage