Waarschijnlijke dreiging

Voor afscherming bij waarschijnlijke dreiging gelden de volgende regels:
  • Je bevindt je in een situatie van een waarschijnlijke dreiging. Dat kan ook gelden voor een medebewoner op het adres;
  • Het kan bij bestaande en nieuwe inschrijvingen en nieuwe bezoekadressen;
  • Het bezoekadres is van een vof, cv, maatschap, vereniging of stichting. Afscherming van de adressen van rechtspersonen zoals de bv en nv is niet mogelijk door Europese wetgeving.
  • Jouw bezoekadres is gelijk aan je woonadres.
  • Je moet een correspondentieadres opgeven, naast het af te schermen bezoekadres, bijvoorbeeld een postbus.

Na je verzoek en onze beoordeling daarvan blokkeren we jouw inschrijving direct totdat het verzoek tot afscherming is afgehandeld. We nemen persoonlijk contact met je op om de situatie in kaart te brengen. Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

Wat betekent een blokkade?

Een blokkade betekent dat niet alleen het adres maar je gehele inschrijving niet meer te raadplegen is in het Handelsregister. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Derden willen bijvoorbeeld geen zaken met je doen omdat ze jouw gegevens niet kunnen checken. Zo kan bijvoorbeeld het RDW geen kenteken op je bedrijf zetten en kan je bank je inschrijving niet verifiëren. Tevens is het aanvragen van een KVK-uittreksel of het opgeven van wijzigingen niet mogelijk. KVK probeert deze blokkadetijd dan ook zo kort mogelijk te houden.

Afscherming kan tijdelijk zijn

De nieuwe wettelijke regeling voor afscherming in situaties van waarschijnlijke of concrete dreiging gaat vermoedelijk in per 1 december 2022 afhankelijk van het wetstraject. Tot die tijd kan iedereen een verzoek om afscherming indienen en gaat KVK hier coulant mee om. Dit kan leiden tot een afscherming die echter tijdelijk is. Tijdens het wetstraject kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden in de regeling. Na inwerkingtreding van de regeling gaan we daarom de afschermingen opnieuw bekijken en toetsen aan die regeling. Als dit gevolgen voor je heeft nemen we contact met je op.

Rol beroepsorganisaties

In de nieuwe wettelijke regeling is een rol weggelegd voor beroepsorganisaties. EZK en KVK willen samen met de beroepsorganisaties afspraken maken over het afschermen bij waarschijnlijke bedreiging voor de hele beroepsgroep. Het gaat hier dus om beroepen die een verhoogd risico hebben om in een bedreigende situatie te komen. Nadat hierover afspraken zijn gemaakt kan KVK het verzoek voor afscherming sneller afhandelen. We verzoeken beroepsorganisaties waarbij naar hun inzicht sprake is van een waarschijnlijke dreiging zich te melden bij KVK via afschermenadres@kvk.nl.
Ook jij kunt dit bij je beroepsgroep aangeven.

Geen afscherming mogelijk?

Als afscherming van je bezoekadres geen optie is, kun je nog altijd beslissen om je op een ander adres dan het woonadres te vestigen. Denk aan een bedrijfsverzamelgebouw of met toestemming het adres van je accountant of beroepsorganisatie. Houd er wel rekening mee dat het oude bezoekadres zichtbaar blijft als historisch gegeven.

Read this article in English

InfoPage