European Business Register

Het European Business Register (EBR) is een samenwerking tussen registers van ondernemingen in Europa. Het doel van het EBR is dat u eenvoudig buitenlandse registergegevens kunt vinden. U kunt via dit EBR informatie opvragen over bedrijven in andere Europese landen. De Kamer van Koophandel is lid van dit samenwerkingsverband.

Informatie van meer dan 20 miljoen bedrijven

In 2012 zijn registers uit 27 landen aangesloten op het netwerk, en is informatie beschikbaar van meer dan 20 miljoen bedrijven. De beschikbare informatie kan per land verschillen, bijvoorbeeld de basale uittrekselgegevens zoals naam, rechtsvorm, status, adres, aandelenkapitaal, activiteitenomschrijving en bestuurders. Ook kunt u gegevens zoals de jaarrekening en akte van oprichting in sommige gevallen vinden.

Informatie bestellen

U kunt de informatie bestellen bij partners met een distributiefunctie. De Kamer van Koophandel in Nederland heeft die mogelijkheid momenteel nog niet. Wilt u weten welke partners welke informatie beschikbaar stellen en hoe u deze informatie kunt inzien? Bekijk op www.ebr.org via welke distributiepunten u daadwerkelijk informatie kunt bestellen.

InfoPage