Inzien niet-openbare gegevens

Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen zijn niet openbaar in het Handelsregister. KVK verstrekt deze gegevens niet. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit (zie artikel 51 lid 1 Hrb). Ook een privéadres van een natuurlijk persoon bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de eenmanszaak of vof) kan op verzoek zijn afgeschermd (zie artikel 51 lid 3 Hrb).

Bepaalde bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen kunnen echter autorisatie aanvragen om deze afgeschermde privéadressen in het Handelsregister in te zien.

Daarnaast hebben alle bestuursorganen inzage in een aantal andere niet-openbare gegevens, wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Het gaat hier om het burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboorteplaats en/of geboorteland. Vanaf 1 januari 2020 kunnen deze niet-openbare gegevens worden geraadpleegd via KVK Dataservice in het product KVK Handelsregister Inschrijving. In de loop van 2020 komen geboorteplaats en geboorteland ook beschikbaar via Handelsregister Online in het product Inzien Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®.

Aanvragen autorisatie

Daartoe bevoegde personen kunnen een autorisatie aanvragen om 1 of meer van deze niet-openbare gegevens te raadplegen. Vul daarvoor het aanvraagformulier autorisaties in voor informatieverstrekking via Handelsregister Online of via KVK Dataservices (onderdeel van het aansluitpakket). Lees voor het invullen de voorwaarden goed door. De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen indien deze volledig is ingevuld en voorzien van alle benodigde documenten.

  • Voor inzage via Handelsregister Online heb je een toegangscode nodig.
  • Voor het inzien van de informatie inclusief de niet-openbare gegevens geldt hetzelfde tarief.

Op het aanvraagformulier autorisaties staat het adres waar je het per post heen kunt sturen. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van onze downloadservice. Op het identiteitsbewijs graag het BSN, de nationaliteit en de foto afplakken en naam, handtekening en nummer ID goed zichtbaar houden.

Overige gegevens

In de informatieproducten Uittreksel, Bedrijfsprofiel en Historie van een onderneming of rechtspersoon zijn de niet-openbare gegevens niet te raadplegen. De overige gegevens van een huidige of gewezen bestuurder, commissaris, gevolmachtigde, enig aandeelhouder, houder van niet volgestorte aandelen, vereffenaar of beheerder worden wel getoond. Iedereen kan de naam, geboortedatum en datum infunctietreding van deze functionarissen zien, alleen niet het privéadres.

Meer informatie: Wat staat er in het Handelsregister?

InfoPage