Inzien niet-openbare gegevens

Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen zijn niet openbaar in het Handelsregister. KVK verstrekt deze gegevens niet. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit (zie artikel 51 lid 1 Hrb). Ook een privéadres van een natuurlijk persoon bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de eenmanszaak of vof) kan op verzoek zijn afgeschermd (zie artikel 51 lid 3 Hrb).

Bepaalde bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen kunnen echter autorisatie aanvragen om deze afgeschermde privéadressen in het Handelsregister in te zien.

Daarnaast hebben alle bestuursorganen inzage in een aantal andere niet-openbare gegevens, wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Het gaat hier om het burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboorteplaats en/of geboorteland. Vanaf 1 januari 2020 kunnen deze niet-openbare gegevens worden geraadpleegd via KVK Dataservice in het product KVK Handelsregister Inschrijving. In de loop van 2020 komen geboorteplaats en geboorteland ook beschikbaar via Handelsregister Online in het product Inzien Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®.

Aanvragen autorisatie

Daartoe bevoegde personen kunnen een autorisatie aanvragen om 1 of meer van deze niet-openbare gegevens te raadplegen. Dat kan worden aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier autorisaties. Dit geldt zowel voor de informatieverstrekking via KVK Dataservices, als voor Handelsregister Online.

  • Voor inzage via Handelsregister Online heb je een toegangscode nodig.
  • Voor het inzien van de informatie inclusief de niet-openbare gegevens geldt hetzelfde tarief.

Op het aanvraagformulier autorisaties staat het adres waar je het per post heen kunt sturen. Stuur een kopie van je identiteitsbewijs en indien van toepassing een verklaring van je werkgever mee. Op het identiteitsbewijs kun je het BSN, de nationaliteit en de foto afplakken.

Overige gegevens

In de informatieproducten Uittreksel, Bedrijfsprofiel en Historie van een onderneming of rechtspersoon zijn de niet-openbare gegevens niet te raadplegen. De overige gegevens van een huidige of gewezen bestuurder, commissaris, gevolmachtigde, enig aandeelhouder, houder van niet volgestorte aandelen, vereffenaar of beheerder worden wel getoond. Iedereen kan de naam, geboortedatum en datum infunctietreding van deze functionarissen zien, alleen niet het privéadres.

Meer informatie: Wat staat er in het Handelsregister?

InfoPage