Inzien niet-openbare gegevens

Bij KVK gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om. Je kunt niet-openbare Handelsregistergegevens en niet-openbare UBO-registergegevens alleen inzien als je hiervoor een autorisatie hebt. Lees hier wie voor welke gegevens autorisatie kan aanvragen.

Niet-openbare Handelsregistergegevens

Niet openbare en afgeschermde adresgegevens in het Handelsregister zijn niet openbaar, maar wel in te zien door bepaalde bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen als ze autorisatie hebben. BSN, geslacht, geboorteplaats en geboorteland zijn niet openbaar maar wel in te zien door bestuursorganen als zij dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak, en als ze autorisatie hebben.

Vraag autorisatie aan voor inzien niet-openbare Handelsregistergegevens

Sinds 1 januari 2020 zijn deze niet-openbare gegevens ook te raadplegen via KVK Dataservice in het product KVK Handelsregister Inschrijving. Met KVK Dataservice kun je eenvoudig actuele gegevens van ondernemingen en rechtspersonen geautomatiseerd in je software of systeem integreren.

Vraag autorisatie aan voor inzien niet-openbare Handelsregistergegevens via KVK Dataservice

UBO-gegevens

Sinds dinsdag 22 november 2022 zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en alleen beschikbaar voor bevoegde instanties. Alleen deze instanties kunnen een autorisatie aanvragen om UBO-gegevens te raadplegen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Vul de aanvraag voor autorisatie volledig in

Lees voor het invullen de voorwaarden die op het formulier staan goed door. KVK neemt de aanvraag alleen in behandeling als deze volledig is ingevuld en als alle benodigde documenten zijn meegestuurd.

Let op:

  • Kopie ID-bewijs: plak BSN, nationaliteit en foto af. Hou naam, handtekening en nummer van het ID goed zichtbaar.
  • Voor inzien niet-openbare Handelsregistergegevens heb je een toegangscode nodig.
  • Voor inzien via KVK Dataservice heb je een koppeling met KVK Dataservice nodig (zie aansluitpakket).
  • Voor het inzien van de informatie inclusief de niet-openbare gegevens geldt hetzelfde tarief.

Niet-openbare gegevens op Uittreksel Handelsregister, Bedrijfsprofiel en Historie van een onderneming of rechtspersoon

In de informatieproducten Uittreksel Handelsregister, Bedrijfsprofiel en Historie van een onderneming of rechtspersoon kun je de niet-openbare gegevens niet raadplegen. De overige gegevens van een huidige of gewezen bestuurder, commissaris, gevolmachtigde, enig aandeelhouder, houder van niet volgestorte aandelen, vereffenaar of beheerder worden wel getoond. Iedereen kan de naam, geboortedatum en datum infunctietreding van deze functionarissen zien, alleen niet het privéadres.

Meer informatie: Wat staat er in het Handelsregister?

Intrekken autorisatie(s) inzien niet openbare gegevens

Wanneer er, in verband met een functiewijziging, uitdiensttreding, of andere reden, op wettelijke grond geen recht meer bestaat op autorisatie dient deze direct te worden stopgezet. De verantwoordelijkheid voor het laten intrekken van de autorisatie ligt bij de eigen organisatie.

Om de autorisatie te laten intrekken, verzoeken wij je een e-mail te sturen aan profielen@kvk.nl. Vermeld daarin je voorletters en naam, het KVK-nummer, de toegangscode, naam van de gebruiker van deze toegangscode en de gewenste intrekkingsdatum. Geef bij dit verzoek ook aan of de toegangscode ook dient te vervallen of dat het alleen om het intrekken van de autorisatie gaat. Met een toegangscode zonder autorisatie kunnen nog wel openbare gegevens worden opgevraagd.

Binnen 2 dagen na ontvangst van het verzoek, verwerken wij de intrekking van de autorisatie in ons systeem. Hiervan sturen wij een bevestiging.

Read this article in English

InfoPage