Inzien privé-adressen

Privé-adressen van functionarissen van rechtspersonen zijn niet openbaar in het Handelsregister. De KvK verstrekt deze gegevens niet. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit (zie artikel 51).

Medewerkers van bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen kunnen echter autorisatie aanvragen om privé-adressen in het Handelsregister in te zien.

Aanvragen autorisatie

Vraag de autorisatie om privé-adressen te raadplegen aan via het aanvraagformulier. U heeft wel een toegangscode voor het Handelsregister Online nodig. Het inzien van privé-adressen kost niets extra naast de kosten voor de geraadpleegde informatie.

Op het formulier staat het adres waar u het heen kunt sturen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs en indien van toepassing een verklaring van uw werkgever mee. 

Overige gegevens

In het Uittreksel, Bedrijfsprofiel en de Historie van een rechtspersoon zijn de privé-adressen van de functionarissen niet te raadplegen. De overige gegevens van een huidige of gewezen bestuurder, commissaris, gevolmachtigde, enig aandeelhouder, houder van niet volgestorte aandelen, vereffenaar of beheerder zijn wel beschikbaar. Iedereen kan de naam, geboortedatum en datum infunctietreding van deze functionarissen zien, alleen niet het privé-adres.

Meer informatie: Wat staat er in het Handelsregister?

InfoPage