Van kracht: Handelsregisterwet

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Het Handelsregister maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties van de overheid en wordt de basisregistratie voor alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.

Verbetering dienstverlening overheid

Basisgegevens van ondernemingen die al zijn geregistreerd in het Handelsregister, zoals de naam van uw onderneming, adres en vestigingsplaats, worden binnen de overheid gedeeld. Ondernemers hoeven deze gegevens van hun onderneming dus maar één keer door te geven: aan KVK.

Betere privacybescherming

Privé-adressen van functionarissen van rechtspersonen zijn alleen nog beschikbaar voor medewerkers van bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen. Overige gebruikers van het Handelsregister hebben nog steeds toegang tot de naam, geboortedatum en -plaats en datum infunctietreding van deze functionarissen. Meer informatie over privé-adressen in het Handelsregister.

Handtekeningen worden niet meer elektronisch verstrekt. Documenten met handtekening kunnen worden gecontroleerd bij de balies van KVK.

Uitbreiding Handelsregister met groepen

Door de nieuwe wet wordt het Handelsregister fors uitgebreid. Diverse ondernemingen en rechtspersonen die niet verplicht waren om zich in te schrijven, moeten zich nu wel registreren. De inschrijving van deze 300.000 nieuwe inschrijvers draagt bij aan rechtszekerheid in Nederland. 

InfoPage