Wat staat er in het Handelsregister?

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. In het Handelsregister zie je met wie je te maken hebt, wie mag tekenen namens het bedrijf en of er misschien sprake is van een faillissement. Dit geeft je zekerheid bij het zakendoen.

Bedrijven, rechtspersonen, andere organisaties

In het Handelsregister vind je van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen onder andere de volgende informatie:

  • de naam en het adres;
  • indien aanwezig: telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, internetadres, correspondentieadres;
  • de gegevens van vestigingen;
  • functionarissen en tekenbevoegden;
  • de curator, bij een faillissement;
  • het aantal medewerkers, inclusief eigenaar en meewerkende familieleden.

Waarom registreren we?

Volgens de Handelsregisterwet moet KVK deze gegevens in het Handelsregister registreren, met de volgende doelen:

  • Ondernemers en particulieren kunnen met het Handelsregister achterhalen met wie zij zaken doen, bijvoorbeeld (potentiële) klanten en leveranciers. Dit bevordert de rechtszekerheid in het handelsverkeer.
  • Algemene gegevens over de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen verstrekken.
  • Overheden kunnen gegevens over bedrijven en rechtspersonen uit het Handelsregister halen, en hoeven ze niet meer bij de ondernemer na te vragen. Dat vermindert de administratieve lasten.

Zoeken in het Handelsregister

Je kunt informatie in het Handelsregister zoeken op handelsnaam, adres of op KVK-nummer. Zoeken is gratis. Aan het bestellen van gegevens, zoals een uittreksel of adressenbestand, zijn kosten verbonden.

Privé-adressen in het Handelsregister

Lees meer over de openbaarheid van privé-adressen in het Handelsregister.

InfoPage