Registratie Adressen en Gebouwen

Het Handelsregister maakt gebruik van de adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze registratie staan alle adressen en gebouwen in Nederland. De schrijfwijze die de BAG hanteert, bepaalt de schrijfwijze van de adressen in andere basisregistraties, zoals het Handelsregister.

Stelsel van basisregistraties

De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en ondernemers door bekende gegevens binnen de overheid te delen. Dit gebeurt binnen een stelsel van dertien basisregistraties. Door het delen van gegevens kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet telkens opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding.

Basisregister voor alle overheden

Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties. Het voordeel van de koppeling tussen de BAG en het Handelsregister is dat alle overheidsorganisaties over dezelfde adresgegevens beschikken en dat van ieder adres één (juiste) schrijfwijze bekend.

Bekijk meer informatie over het stelsel van basisregistraties en de BAG of bekijk het filmpje over het BAG.

InfoPage