Privacy statement pilot

De Kamer van Koophandel, gevestigd aan Sint Jacobsstraat 300 3511 BT Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is aanvullend op de algemene privacyverklaring en de cookieverklaring van de KVK. In deze documenten staat informatie over hoe je je rechten kunt uitoefenen, de cookies die wij plaatsen, de afspraken die wij maken met verwerkers, met welke derde partijen de persoonsgegevens uit het Handelsregister worden gedeeld en de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Doel, grondslag en termijn van het verwerken van persoonsgegevens

Door je onderneming in te schrijven in het Handelsregister en mee te doen aan de pilot verstrek je persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom lees je hieronder. 

1. KVK is wettelijk verplicht je persoonsgegevens te verwerken voor de inschrijving van jouw onderneming in het Handelsregister

Het gaat om deze gegevens:

 • Jouw naam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en -land
 • Burgerservicenummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden eeuwig bewaard.

2. KVK verwerkt je persoonsgegevens om je identiteit te kunnen vaststellen en verifiëren

KVK maakt voor de praktijkproef gebruik van een geavanceerde oplossing om de identiteit vast te stellen. Hiervoor wordt je identiteitsbewijs via NFC uitgelezen en een biometrische controle uitgevoerd. Twee marktpartijen Innovalor en iProov worden als verwerkende instantie onder verantwoordelijkheid van KVK ingezet om deze controle uit te voeren.

Het gaat om deze legitimatiegegevens:

 • Documentnummer
 • Documenttype
 • Achternaam
 • Voornamen
 • Volledige naam
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en -land (indien beschikbaar op document)
 • Burgerservicenummer

Deze gegevens worden eeuwig bewaard in het Handelsregister in het niet openbare dossier.

 • Pasfoto (via telefoon en de chip op je ID)
 • Biometrisch profiel (om het beeld op je telefoon met de foto in de chip van je ID te vergelijken)

Voor het vaststellen en verifiëren van je identiteit, waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van bovenstaande twee gegevens, maken we gedurende de Brexit-overgangsperiode gebruik van een leverancier in het Verenigd Koninkrijk. Meer over Brexit en persoonsgegevens lees je bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Brexit | Autoriteit Persoonsgegevens).

Een korte video met uitleg over de identificatie is beschikbaar op demo ReadID app.

3. KVK verwerkt je contactgegevens om je te kunnen informeren over de voortgang van de inschrijving

Daarnaast gebruiken we je contactgegevens om contact met je op te nemen bij vragen en om je mening te vragen over de pilot.

 • Roepnaam
 • Telefoonnummer contact
 • E-mailaders contact

Deze gegevens worden tot maximaal 100 dagen bewaard en alleen gebruikt ter ondersteuning van de inschrijving bij KVK.

Vragen over de verwerking van je persoonsgegevens?

Doe je mee aan de pilot en heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar: praktijkproef@kvk.nl. Desgewenst is de Functionaris Gegevensbescherming van KVK te bereiken via fg@kvk.nl.

Contactgegevens Kamer van Koophandel: Sint Jacobsstraat 300 - 3511 BT Utrecht. Telefoonnummer: 088 585 15 89.