Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, 2015

Het doel van dit convenant is om dienstverlening aan ondernemers zo optimaal mogelijk aan te bieden. Hiertoe worden afspraken vastgelegd over de taakverdeling tussen KvK en RvO, zowel bij de opdrachtverlening als bij de uitvoering, en over de samenwerking tussen de twee organisaties. 

Naar de staatscourant