Persbericht

5% minder starters, kwart meer stoppers (*) en 5% meer faillissementen in eerste halfjaar 2020

KVK (Kamer van Koophandel) registreerde in de eerste twee kwartalen van 2020 78.293 stoppers tegen 62.872 in dezelfde periode van 2019. Dit is een toename van 25%. Het aantal starters in de eerste twee kwartalen van 2020 ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2019 is daarentegen afgenomen met 5%. Het aantal faillissementen nam in het eerste halfjaar met 5% toe ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Deze cijfers hebben betrekking op de periode waarin de coronacrisis vat kreeg op het Nederlandse bedrijfsleven.

Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemingen is in de eerste zes maanden van 2020 met 2% toegenomen (was 3% in 2019) van 2.000.404 op 1 januari 2020 tot 2.035.528 op 30 juni. Per saldo kwamen er sinds 1 januari van KVK (Kamer van Koophandel) registreerde in de eerste twee kwartalen van 2020 78.293 stoppers tegen 62.872 in dezelfde periode van 2019dit jaar 35.124 ondernemingen bij. Dit blijkt uit de KVK Bedrijvendynamiek die KVK vandaag publiceert.

Over de gehele linie zijn er dit half jaar 5% minder ondernemingen gestart dan in 2019 (namelijk 112.753 in 2020 vs. 118.103 in 2019) maar in juni, de laatste maand van het tweede kwartaal, loopt het aantal starters wel weer op. Van een afname in april (-34%) en mei (-11%) naar een toename van 20% in juni.

(*) Vertekend beeld stoppers

In het totaal aantal stoppers van 78.293 in het eerste half jaar 2020 zijn ongeveer 19% zogenaamde ‘deregistraties’ verwerkt. Als het totaal aantal stoppers hiervoor wordt gecorrigeerd, is het aantal stoppers 1% hoger dan in 2019, toen er 62.872 stoppers waren.

Deze deregistraties (ambtshalve uitschrijvingen) zijn op basis van een beoordeling of bedrijven ingeschreven in het Handelsregister nog actief zijn. Deze controle doet KVK door de inschrijvingen in het Handelsregister te vergelijken met het bestand van de Belastingdienst. Als er uit deze vergelijking blijkt dat een onderneming niet meer actief is, dan krijgt dit bedrijf een brief van KVK. Als de ondernemer hiermee niets doet, dan wordt de onderneming na vier weken uitgeschreven.

Vooral ZZP-ers en parttime ZZP-ers beëindigen hun onderneming

In het eerste half jaar van 2020 wordt er 25% meer gestopt in vergelijking met vorig jaar. De hoge stijging van het percentage stoppers zit met name in de laatste maand van het tweede kwartaal. De stijging van het percentage stoppers zit in dit eerste half jaar van 2020 vooral bij ZZP-ers (26%) en parttime ZZP-ers (50%).

Sectoren

De sectoren detailhandel (+32%) en land- en tuinbouw (+4%) vertonen nog een groei van het aantal starters, de andere sectoren laten allemaal een afname in dit eerste half jaar zien.

Alle sectoren laten dit eerste half jaar van 2020 een verhoging zien van de stoppers (+25% over het totaal). Alleen de sector financiële instellingen heeft nog een afname in de stoppers van -4%. De sectoren waar de hoogste percentages stoppers zich bevinden zijn de sectoren ICT en media (+45%), zakelijke diensten (+40%), industrie (+30%) en cultuur, sport en recreatie (+27 %).

Provincies

De provincies Flevoland (-10%), Utrecht (-9%) , Noord-Holland (-8%) laten een hoger percentage in de afname van starters zien dan landelijk (-5%). De provincies Friesland en Drenthe laten de grootste toename in de stoppers zien (beide 40% t.o.v. 25 % landelijk). Flevoland (13%) , Noord-Holland (15%), en Utrecht (16%) hebben percentueel minder stoppers vergeleken met het landelijk beeld (25%).

De economische effecten van de coronacrisis verschillen per regio. Om dit goed te monitoren ververst KVK de gegevens van de KVK Regiodata (www.kvkregiodata.nl) nu ieder kwartaal in plaats van jaarlijks. Op maandag 13 juli verschijnt een persbericht met cijfers over het tweede kwartaal. Daaruit wordt duidelijk welke regio’s meer of minder zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

Faillietverklaringen

Het aantal faillietverklaringen maakt deel uit van het aantal stoppers dat KVK registreert. Dit aantal ligt in het eerste halfjaar van 2020 5% hoger dan in dezelfde periode van 2019: het aantal nam toe van 1.529 naar 1.603 in de eerste helft van dit jaar.

Lees de volledige rapportage KVK Bedrijvendynamiek 2020, 2e kwartaal.