Persbericht

Aantal lifestylecoaches verviervoudigd in vijf jaar tijd

Januari, de maand van de goede voornemens. Meer sporten, goede voeding, meer doen waar je echt gelukkig van wordt. Kortom een betere leefstijl ontwikkelen. Een lifestylecoach kan je helpen die prettige leefstijl ook daadwerkelijk door te voeren. Het aantal lifestylecoaches dat zich heeft ingeschreven bij KVK, is in de afgelopen 5 jaar ruim verviervoudigd. Van 384 in 2014 naar 1607 eind 2019. Het aantal fitnessbedrijven is in 5 jaar tijd ook gegroeid: van 1829 naar 2101. Dit blijkt uit cijfers uit het Handelsregister.

Landkaart van Nederland met aantallen fitnesscentra per provincie in 2014 en 2019

De aantallen worden weergegeven in lichtgrijs voor het jaar 2014 en donkergrijs in 2019.

Duidelijke groei in de randstad

Als we naar groei van het aantal fitnessbedrijven kijken, is het opmerkelijk dat de meeste groei zich voordoet in de Randstad en slechts een geringe groei is te zien in de rest van Nederland. Alleen in Zeeland is het aantal sportscholen afgenomen.

Ronald Wouters, NL Actief, directeur van branchevereniging voor erkende Fitnesscentra: *

“We hebben de afgelopen jaren een enorme stijging gezien van de schaalgrootte van sportondernemingen. De grote ketens breiden uit en nemen één-pitters over. Ook zien we een toename van kleine, specialistische sportondernemingen in de grote steden in de Randstad. Dus een bedrijf dat zich echt helemaal richt op alleen maar één type yoga of bijvoorbeeld indoor cycling. Door de grote concentratie van consumenten op een relatief klein aantal vierkante meters lukt het hier beter om een speciaal idee in de markt te zetten.”

Landkaart van Nederland met aantallen lifestylecoaches per provincie in 2014 en derde kwartaal 2019

Aantallen van lifestylecoaches worden weergegeven in rood voor 2014 en in blauw voor het derde kwartaal 2019.

Toename lifestylecoaches

Het aantal lifestyle coaches is explosief toegenomen in vijf jaar tijd. Een leefstijlcoach coacht mensen om op verschillende vlakken een prettig leven te krijgen. Dit kan op gebied van gezondheid zijn, maar ook het vlak van persoonlijke of zakelijke ontwikkeling.

Er is gezocht in het Handelsregister naar het aantal ondernemers die in de bedrijfsomschrijving heeft vermeld lifestylecoach te zijn. In iedere provincie is het aantal gegroeid, maar de meeste bevinden zich in Noord-Holland (van 91 naar 403), Zuid-Holland (76 naar 353) en Noord-Brabant (64 naar 224).

* KVK levert statistische data over ondernemingen in Nederland. Wij kunnen de cijfers echter niet duiden. KVK doet geen onderzoek naar waarom het aantal sportondernemingen toe is genomen. Daarom hebben wij NL Actief, de branchevereniging voor erkende fitnesscentra gevraagd hun visie te geven op de cijfers uit het Handelsregister voor deze Data Dinsdag.

KVK Data Dinsdag

Elke eerste dinsdag van de maand publiceert KVK in haar rubriek Data Dinsdag op website verrassende trends voor ondernemers.