Persbericht

Aantal Nederlandse ondernemers dat is voorbereid op Brexit blijft stabiel

Het Verenigd Koninkrijk (VK) treedt 31 januari 2020 om middernacht uit de Europese Unie (EU). Vervolgens gaat een overgangsperiode van start. Daarmee is Brexit een feit. Het aantal Nederlandse ondernemers dat is voorbereid op de impact van Brexit is in het laatste kwartaal van 2019 zo goed als gelijk gebleven in vergelijking met het kwartaal ervoor. Ook het sentiment over de zakelijke vooruitzichten van ondernemers is stabiel gebleven. Dit blijkt uit de laatste KVK Brexit Barometer over het vierde kwartaal van 2019.

De stand van de barometer

32% van de ondernemers is goed voorbereid (was 33% in derde kwartaal), 51% is enigszins voorbereid (was 51%) en 17% geeft aan niet voorbereid te zijn op Brexit (was 16%). De KVK Brexit Barometer bevraagt alleen ondernemers die zaken doen met het VK. De vragenlijst voor deze KVK Brexit Barometer is direct nadat het Britse Lagerhuis instemde met het terugtrekkingsakkoord uitgestuurd. Dit akkoord maakt het ordentelijk vertrek van het VK uit de EU mogelijk met een overgangsperiode.

De KVK Brexit Barometer geeft ook de inschatting van Nederlandse ondernemers over hun eigen zakelijke vooruitzichten weer. Ook deze inschatting stabiliseert ten opzichte van het voorgaand kwartaal. 29% schat de toekomstige situatie in als (zeer) goed , 47% denkt hier `neutraal’ over en 24% beoordeelt deze als (zeer) slecht.

Drie barometers met percentages van voorbereiding op de Brexit betreffende de kwartalen 2, 3 en 4 van 2019

Impact Brexit op bedrijf

55% van de respondenten geeft aan dat Brexit tot op heden geen impact heeft gehad op zijn/haar bedrijf. 14% van de ondernemers geeft aan een (enigszins/grote) positieve impact te zien en 26% ziet een (enigszins/grote) negatieve impact. 5% geeft aan niet te weten of Brexit impact heeft gehad.

Overgangsfase

Na het uittreden van het VK uit de EU op 31 januari 2020 treedt een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. Gedurende het hele jaar blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben extra tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe relatie tussen de EU en VK (die afhangt van de uitkomst van de onderhandelingen). Gevraagd naar deze overgangsfase geeft meer dan de helft (53%) van de ondernemers aan dat het (enigszins/volledig) duidelijk is wat de overgangsfase betekent voor het bedrijf, voor 22% is het nog (enigszins/volledig) onduidelijk.

Verder geeft 38% van de ondernemers aan dat ze de overgangsfase gaan benutten om zich voor te bereiden of om de voorbereidingen verder voort te zetten, 21% doet dit niet. Bijna een kwart (24%) geeft aan dat de voorbereidingen al zijn afgerond. 17% geeft aan (nog) niet te weten wat ze gaan doen tijdens de overgangsfase. De overgangsperiode kan eenmalig verlengd worden tot uiterlijk eind 2022. Op dit moment geeft het VK aan dit niet van plan te zijn.

Na de overgangsfase

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat de onderhandelingen zijn afgerond. Ook deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het dit jaar niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, en er is geen overeenstemming over de verlenging van de overgangsfase, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats. Hoe dan ook gaan zaken veranderen; zo komen er na afloop van de overgangsperiode in elk geval grensformaliteiten waar ondernemers rekening mee kunnen houden.

Verwachtingen Nederlandse ondernemers

De KVK Brexit Barometer gaat ook in op de verwachtingen die ondernemers hebben van de gebeurtenissen in 2020 en daarna. Zo zien de meeste ondernemers, 37%, een verlenging van de overgangsfase als meest waarschijnlijke scenario. 34% van de ondernemers ziet een overeenkomst tussen het VK en de EU eind 2020 als meest waarschijnlijk scenario en 15% ziet geen overeenkomst, dus een no deal, als meest waarschijnlijk scenario. Ongeacht welk scenario men het meest waarschijnlijk acht, bereidt 35% zich voor of heeft zich voorbereid op zowel het scenario `deal’ als `no deal’.

Brexitloket

Er is altijd nog een groep ondernemers die zegt ‘niet’ of ‘enigszins’ voorbereid te zijn op Brexit. KVK adviseert deze ondernemers zich alsnog te laten informeren via het Brexitloket, het gezamenlijke loket van KVK, RVO en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Via het Brexitloket kunnen ondernemers de Brexit Impact Scan doen, die ondernemers helpt om de impact van Brexit op hun bedrijf in kaart te brengen. Advies is ook in te winnen via hulpbijBrexit.nl van VNO-NCW.

Meer informatie

Persvoorlichting KVK: pers@kvk.nl, 06 22 59 35 47.