Persbericht

Bijna 12.000 telefoontjes bij Coronaloket binnengekomen

Op donderdag 12 maart is KVK op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met het Coronaloket. Ondernemers kunnen de website (www.kvk.nl/coronaloket) bezoeken om belangrijke informatie op te halen rondom vragen die nu leven. Als de vraag er op de website niet bij staat, kan er gebeld worden met het Adviesteam op 0800-2117.

Hierbij de cijfer update over het KVK Coronaloket van maandag 23 maart.

Cijfers

Op maandag 23 maart zijn er 1.532 vragen van ondernemers beantwoord door het Adviesteam via de telefoon. Het aantal sessies op maandag én in het weekend op www.kvk.nl/coronaloket bedroeg 132.418.

Vanaf de start van het Coronaloket zijn er nu in totaal 11.684 vragen beantwoord en 770.745 sessies geweest op www.kvk.nl/coronaloket.

Wie hebben we aan de lijn gehad?

DoelgroepPercentage
Zzp40%
Mkb36%
Overig/onbekend24%

Top 3 sectoren die ons hebben gebeld

  1. Zakelijke diensten
  2. Horeca
  3. Detailhandel

Onderverdeling thema’s

ThemaPercentage
Regelingen overheid40%
Financiering/liquiditeit31%
Personeel21%
Overig7%
Events2%
Import/export
(Meerdere thema's in één gesprek mogelijk)
1%

Top 5 meest geraadpleegde vragen op Veelgestelde Ondernemersvragen

  • Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?
  • Welke ondernemers moeten sluiten en welke niet? En wat zijn de uitzonderingen?
  • Ik ben ondernemer en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf?

Bekijk ook de infographic

Veelgestelde vragen via de telefoon

1. Sluiting branches (met stip op 1) kappers, nagelstylisten, en ondernemers met beroepen waar contact gemaakt moet worden met klanten.

Voorbeeld:
Ik heb gisteren de persconferentie gezien, daar wordt gesproken over een advies. Moet ik nu wel of niet verplicht stoppen met mijn werk?

Antwoord:
Voor kappers, schoonheidsspecialisten en anderen in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

2. Regeling tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Voorbeeld:
Ondernemer met een eetcafé kon bij haar gemeente al een aanvraag doen voor deze regeling. Ze is verbaasd over de grote hoeveelheid informatie die ze moet geven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Antwoord:
Gemeenten maken nu nog gebruik van het reguliere aanvraagformulier voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen. Gemeenten moeten zich nog ‘inrichten’ op de TOZO en tot dat moment wordt de BBZ procedure gevolgd.

3. Vragen over tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Voorbeeld:
Een Belgische brouwerij heeft Nederlandse werknemers (grenswerkers) in dienst. Kunnen zij voor deze werknemers aanspraak doen op NOW?

Antwoord:
Een Belgische werkgever kan hier geen aanspraak op maken. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat meer uitleg over grensoverschrijdende situaties voor werknemers. Belgische ondernemingen kunnen zich het beste wenden tot De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Noot voor de pers:
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert KVK het Coronaloket. KVK werkt hierbij nauw samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere overheidsinstanties zoals RVO.nl. De betrokken organisaties delen relevante content, verwijzen naar elkaar door naargelang bepaalde expertise nodig is en spelen in op actuele ontwikkelingen om ondernemers van dienst te zijn.

Via de website https://www.kvk.nl/corona/ en het telefoonnummer 0800-2117 kunnen ondernemers contact opnemen met het KVK Adviesteam. Het KVK Adviesteam staat paraat om hen te helpen met hun vragen.

Voor vragen over het KVK Coronaloket mail naar pers@kvk.nl of bel 06 30352921.