Persbericht

Consultatie nieuwe gebruiksvoorwaarden Handelsregisterproducten

Sinds 1 januari is de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Eén van de wijzigingen gaat over het databankenrecht dat op het Handelsregister rust en dat is voorbehouden aan de Kamer van Koophandel (KVK). Met dit recht kan KVK voorwaarden stellen aan het gebruik van gegevens uit het Handelsregister. KVK gaat in lijn daarmee nieuwe gebruiksvoorwaarden opstellen voor het verstrekken van Handelsregistergegevens.

Waarom nieuwe voorwaarden?

KVK wil juist gebruik van het Handelsregister stimuleren en de kwaliteit garanderen, zonder de openbaarheid van het register onnodig te beperken. Dat hoort bij de wettelijke taak die KVK als basisregistratie heeft om het Handelsregister te voeren en Handelsregistergegevens te verstrekken. De opbrengsten daaruit worden gebruikt om het register en de kwaliteit daarvan in stand te houden. De nieuwe gebruiksvoorwaarden hebben als uitgangspunt dat partijen Handelsregistergegevens niet op dezelfde soort manier mogen verstrekken als KVK doet.

Consultatie

De inzet van databankenrecht heeft gevolgen voor partijen die in grote volumes Handelsregistergegevens opvragen en gebruiken. Denk aan banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en handelsinformatiebedrijven. KVK heeft daar oog voor en wil daarom graag met deze belanghebbenden in gesprek over de nieuwe voorwaarden. Een conceptvoorstel van de gebruiksvoorwaarden wordt dan ook momenteel in verschillende dialoogsessies besproken. We vinden het belangrijk om dit traject zorgvuldig vorm te geven en hebben daarom deze consultatiefase ingelast. De vaste adviesorganen zoals de Gebruikersraad, de Centrale Raad en de regionale raden wordt ook om advies gevraagd. Met de input uit de verschillende gesprekken met belanghebbenden wil KVK in het voorjaar van 2020 komen tot de definitieve versie van deze voorwaarden.

Wil je meer informatie over het gebruik van Handsregisterinformatie, databankenrecht of de consultatie? Neem dan contact op met pers@kvk.nl.