Persbericht

KVK Jaarverslag 2019: verdere stappen online dienstverlening

Het jaar 2019 stond voor KVK (Kamer van Koophandel) in het teken van het zetten van verdere stappen in het digitaliseren van haar adviesdienstverlening. Niemand kon toen vermoeden hoe veel deze versnelde versterking van de digitale en telefonische dienstverlening zou worden benut. Vanaf maart 2020 na het uitbreken van de coronapandemie kreeg KVK in twee maanden ongeveer 2.700.000 bezoeken op de site en bijna 50.000 telefonische adviesvragen. Een veelvoud van de normale aantallen in dienstverlening in 2019. De waardering door de ondernemers voor de KVK-dienstverlening is hoog.

Ook is in 2019 de strategie KVK’24 ontwikkeld, hierin maken we duidelijk wat de ambitie voor KVK is voor meerdere jaren. In 2019 hebben wij stappen gemaakt naar het te realiseren einddoel in 2024.

KVK wil het leven van ondernemers makkelijker maken met informatie en advies. Met haar adviestaken richt ze zich met name op het klein mkb en zzp’ers om hen te ondersteunen op alle aspecten van ondernemerschap. Van groei, internationaal zakendoen, financiering tot innovatie. Daarnaast heeft KVK een brede taak op het gebied van veilig zakendoen via het Handelsregister. Verdere digitalisering maakt ook hier het zakendoen makkelijker voor ondernemers.

Concrete resultaten

In 2019 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

  • Hogere klantscores op registratiediensten en adviesdienstverlening.
  • Een stijging van online bezoeken naar 31,5 miljoen.
  • Een groei tot 14 miljoen bezoeken op de informatie- en adviespagina’s van KVK.nl in 2019, een groei van 110% vergeleken met 2018.
  • Een groei tot 46.000 deelnemers aan online events in 2019, een groei met 28.000 ten opzichte van de 18.000 deelnemers in 2018.
  • ‘Mijn eenmanszaak’ ging live op de site. Hiermee kunnen ondernemers met een eenmanszaak (de grootste groep ingeschreven ondernemers) 24/7 hun uittrekselgegevens inzien en direct wijzigingen indienen. Dat leidde tot 467.000 wijzigingen. Veel ondernemers stellen deze mogelijkheid zeer op prijs.
  • Na een succesvolle proefperiode in Leeuwarden is de nieuwe online voorinschrijving landelijk uitgerold. De proef in Leeuwarden kreeg een zeer hoge waardering van klanten. Dit is een belangrijke stap op weg naar de verdere digitalisering van de inschrijving als ondernemer.
  • Goed werkgeverschap: het Mobiliteitscentrum, dat het van-werk-naar-werkbeleid van KVK uitvoert, begeleidde in 2019 nog 116 oud-medewerkers. En 78 oud-medewerkers vonden, middels het Mobiliteitscentrum, ander werk.

Maatschappelijk verankering

Op basis van een privacytoets is in 2019 voor de Handelsregisterproducten een aantal maatregelen genomen om de privacy van ondernemers beter te borgen. Zo is het Adressenbestand Online niet meer beschikbaar. Verder zijn de gegevens geboorteland, geboorteplaats en geslacht niet meer als openbare gegevens in de producten beschikbaar. Daarnaast wijst KVK de afnemers van gegevens actief op de regels die gelden bij het gebruik van Handelsregisterproducten. Vanuit de dataketen heeft KVK in 2019 het initiatief genomen voor de Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik. Deze taskforce is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die gebruikmaken van data en bestaat uit tientallen bedrijven en publieke organisaties uit uiteenlopende sectoren.

Financieel resultaat

Het nettoresultaat bedraagt € 20 miljoen negatief, opgebouwd uit een positief regulier resultaat van € 1,4 miljoen en een negatief transitieresultaat van € 21,4 miljoen. Het regulier resultaat is hoger dan begroot. Redenen hiervoor zijn de hogere opbrengsten uit inschrijfvergoedingen en informatieproducten, omdat het aantal inschrijvingen hoger was dan verwacht. De reguliere bedrijfslasten liggen iets lager dan begroot. Het transitieresultaat van € 21,4 miljoen negatief is in lijn met de begroting. De transitiekosten zijn het gevolg van getroffen reorganisatievoorzieningen in het kader van onze digitaliserings- en vernieuwingsstrategie.

Jaarverslag 2019