Tarieven

KVK past tarieven aan per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 indexeert KVK de tarieven van Handelsregister Informatieproducten, exportdocumenten en inschrijfvergoeding met 2,6%.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat de wetgever deze tarieven indexeert. In de afgelopen jaren zijn de kostenstijgingen waaronder loonkosten, zoveel mogelijk opgevangen via efficiency- en digitaliseringsmaatregelen. Op aangeven van KVK is de wetgever echter nu op het punt aangekomen dat dat niet meer toereikend is en dat een prijsindexatie nodig wordt geacht om het bij wet bepaalde kostendekkende vergoedingenbeleid te borgen. 

De indexering is op alle tarieven toegepast waarna nog een afronding heeft plaatsgevonden om tot hanteerbare prijzen te komen. Dat heeft ertoe geleid dat het ene tarief meer en het andere tarief minder is gestegen dan 2,6%. 

De gemiddelde indexatie van 2,6% is gebaseerd op de consumentenprijsindex van 2019. Dit is in lijn met de tariefsverhogingen van andere overheidsinstellingen. De tariefsaanpassingen in de Financiële Regeling Handelsregister en de Regeling vergoedingen wet KvK zijn vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit zijn de nieuwe tarieven per 1 januari 2021.