Persbericht

Meer dan de helft van vragen aan KVK Coronaloket gaan over regelingen

14 april 2020 - Op donderdag 12 maart is KVK op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met het Coronaloket. Ondernemers kunnen de website (www.kvk.nl/coronaloket) bezoeken om belangrijke informatie op te halen rondom vragen die nu leven. Als de vraag er op de website niet bij staat, kan er gebeld worden met het Adviesteam op 0800-2117. Hierbij de cijfer-update over het KVK Coronaloket van vrijdag 10 april:

Cijfers

Op vrijdag 10 april zijn er 853 vragen van ondernemers beantwoord door het Adviesteam via de telefoon. Het aantal sessies op www.kvk.nl/coronaloket bedroeg 46.569.

Vanaf de start van het Coronaloket zijn er nu in totaal 31.970 vragen beantwoord en 2.101.611 sessies geweest op www.kvk.nl/coronaloket.

Wie hebben we aan de lijn gehad?

DoelgroepPercentage
Zzp46%
Mkb33%
Overig/onbekend21%

Top 3 sectoren die ons hebben gebeld

  1. Zakelijke diensten
  2. Persoonlijke dienstverlening
  3. Detailhandel

Onderverdeling thema’s

ThemaPercentage
Regelingen overheid54%
Financiering/liquiditeit27%
Personeel12%
Overig8%
Events2%
Import/export
(Meerdere thema's in één gesprek mogelijk)
1%

Top 5 meest geraadpleegde vragen op Veelgestelde Ondernemersvragen

  • Wanneer kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?
  • Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?
  • Ik ben ondernemer en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Welke ondernemers moeten dicht en welke niet? En wat zijn de uitzonderingen?
  • Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf?

Noot voor de pers:
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert KVK het Coronaloket. KVK werkt hierbij nauw samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere overheidsinstanties zoals RVO.nl. De betrokken organisaties delen relevante content, verwijzen naar elkaar door naargelang bepaalde expertise nodig is en spelen in op actuele ontwikkelingen om ondernemers van dienst te zijn.

Via de website https://www.kvk.nl/corona/ en het telefoonnummer 0800-2117 kunnen ondernemers contact opnemen met het KVK Adviesteam. Het KVK Adviesteam staat paraat om hen te helpen met hun vragen.

Voor vragen over het KVK Coronaloket mail naar pers@kvk.nl of bel 06 30352921.