Persbericht

Merendeel Nederlandse ondernemers verwacht bestaansmogelijkheid in de anderhalvemetersamenleving

Verwachtingen het laagst in de horeca en persoonlijke dienstverlening

12 mei 2020 - Het merendeel van de Nederlandse ondernemers verwacht te kunnen (blijven) bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Dat blijkt uit de derde KVK-Flitspeiling waar een kleine 5800 Nederlandse ondernemers aan mee hebben gedaan. Op het totaal geeft ruim twee derde aan te verwachten (`zeker’ of `waarschijnlijk’) wel te kunnen blijven bestaan in een anderhalvemetersamenleving. Circa een kwart geeft echter aan dat dat (`zeker’ of ‘waarschijnlijk’) niet kan. Bijna 1 op de 10 van de respondenten geeft aan het (nog) niet te weten.

In de horeca en persoonlijke dienstverlening (dienstverlening aan individuen, zoals kappers en rijschoolhouders) zijn de verwachtingen het meest negatief; circa 6 op de 10 ondernemers verwacht niet te kunnen blijven bestaan in een anderhalvemetersamenleving. In de gezondheid en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor circa 4 op de 10 ondernemers. In de overige sectoren zijn de verwachtingen juist relatief positief; bijvoorbeeld in detailhandel verwacht bijna driekwart te kunnen bestaan in een anderhalvemetersamenleving.

Klaar voor de anderhalvemetersamenleving

Uit de KVK-Flitspeiling blijkt verder dat circa 4 op de 10 ondernemers aangeeft volledig of grotendeels te zijn ingericht of aangepast op de anderhalvemetersamenleving. Ongeveer 2 op de 10 ondernemers geeft aan gedeeltelijk te zijn aangepast en 4 op de 10 van alle ondernemers geeft aan helemaal niet te zijn ingericht of aangepast op de anderhalvemetersamenleving. Binnen horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie is dat aandeel hoger; circa 6 op de 10 ondernemers geeft aan niet te zijn aangepast of ingericht op de anderhalvemetersamenleving. Uit de toelichting blijkt dat dat onder andere te maken heeft met (verplichte) sluiting van het bedrijf, afwachting van het protocol of de onmogelijkheid om in alle ruimtes, zoals bijvoorbeeld de keuken, anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Behoefte aan hulp en informatie

Circa 2 op de 10 ondernemers geeft aan hulp of informatie nodig te hebben over aanpassingen of voorbereidingen die nodig zijn om het bedrijf klaar te stomen voor de anderhalvemetersamenleving. Dat aandeel is hoger binnen horeca en persoonlijke dienstverlening, namelijk 4 op de 10. Het soort hulp of informatie dat gewenst is, is divers. Enkele terugkerende thema’s zijn meer (branche-specifieke) richtlijnen over wat moet en mag en praktische hulp zoals voorbeelden, controles en checklists met betrekking tot aanpassingen op de anderhalvemetersamenleving. Ruim twee derde van alle ondernemers geeft aan geen hulp of informatie nodig te hebben; dat zijn relatief vaker ZZP’ers. Circa 14% weet het (nog) niet.

KVK-Flitspeiling

De derde KVK-Flitspeiling is tussen 24 en 30 april ingevuld door 5793 bezoekers van KVK.nl/corona en door ontvangers van nieuwsbrieven. Hiermee zijn ondernemers oververtegenwoordigd die geraakt worden door de coronacrisis. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op deze specifieke doelgroep en gelden niet voor de totale Nederlandse ondernemerspopulatie.