Persbericht

Onderzoek naar investeren en financieren door zzp’ers en mkb’ers

15 januari 2020 - Uit onderzoek van KVK en Hogeschool Utrecht blijkt dat 14% van de zzp’ers en 27% van de mkb’ers in 2018 een investerings- en of financieringsbehoefte hadden. Dat betekent dat er in 2018 ongeveer 165.000 zzp’ers en 118.000 mkb’ers met een financieringsbehoefte waren. Ze gebruikten de financiering vooral voor bedrijfsmiddelen, werkkapitaal en de start van hun bedrijf.

Bekijk het onderzoek

Van de ondernemers die in 2018 investeerden in hun bedrijf, gaf 57% aan dat met alleen eigen middelen te doen. 7% maakte alleen gebruik van externe middelen. 5% alleen van subsidies (inclusief fiscale regelingen). 31% maakte gebruik van een financieringsmix. De meest voorkomende combinaties bij zo’n mix waren het gebruik van eigen en externe middelen (15%), van eigen middelen en subsidies (10%) en van eigen en externe middelen met subsidies (3%).

Een derde van de zzp’ers kan een financier geen zekerheden bieden. Bij externe financieringsvormen wegen voor ondernemers de volgende aspecten het zwaarst: de kosten van de financiering en het rentepercentage. Slechts 13% van de ondernemers heeft behoefte aan informatie over financiering. Ze halen die informatie vooral bij hun bank (51%), van internet (46%), bij een financieel adviseur (30%), een accountant (24%) en of een boekhouder (21%).

KVK voerde dit onderzoek uit om haar dienstverlening te verbeteren voor ondernemers die willen investeren en financieren. KVK hielp in de afgelopen jaren tienduizenden ondernemers met informatie en advies over financiering. De KVK Financieringsdesk staat ondernemers gratis te woord voor een persoonlijk adviesgesprek over hun financieringsbehoefte. In totaal heeft KVK ruim 30 gespecialiseerde adviseurs in ondernemingsfinanciering.