Persbericht

Regelingen onderwerp van gesprek bij KVK Coronaloket

4 mei 2020 - Vanaf de start van het KVK Coronaloket op 12 maart tot en met 1 mei zijn ruim 45.000 ondernemersvragen door het adviesteam van KVK beantwoord en is de site 2.712.629 keer bezocht. Bijna de helft (47%) van de bellers zijn zzp’ers, 32% zijn ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Veel ondernemers (56%) hebben vragen over de door de overheid opengestelde tegemoetkomingsregelingen en over liquiditeit en financieringsmogelijkheden. KVK startte het Coronaloket op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De meeste bellers komen uit de Noord- en Zuid-Holland (46%), gevolgd door Noord-Brabant (14%) en Gelderland (10%). De meeste ondernemers zijn werkzaam in de sectoren ‘zakelijke dienstverlening’ (19%), ‘detailhandel’ (13%) en ‘persoonlijke dienstverlening’ (12%).

Ondernemers stelden veel vragen over de regelingen van de overheid. Op 27 maart ging de TOGS-regeling (compensatieregeling getroffen sectoren, een eenmalig vast bedrag van € 4000) in en op 28 maart volgde een uitbreiding ten behoeve van ondernemers in de non-food. Op 27 maart belden 1.113 ondernemers het KVK Coronaloket en op 30 maart waren dat 2.044 bellers. Bijna de helft van alle vragen gingen over de TOGS-regeling en andere regelingen. Dat gold ook voor NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) op 6 april. Over deze regeling werden op 6 en 7 april meer dan 1400 vragen gesteld. Op 28 april volgde een verdere uitbreiding en versoepeling van de regelingen voor ondernemers (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de borgstelling MKB-Kredieten). Meer dan 60% van de vragen in de dagen hierna gingen hierover.

Bekijk ook de infographic

Noot voor de pers:
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert KVK het Coronaloket. KVK werkt hierbij nauw samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere overheidsinstanties zoals RVO (voor alle samenwerkende partijen zie onze website). De betrokken organisaties delen relevante content, verwijzen naar elkaar door naargelang bepaalde expertise nodig is en spelen in op actuele ontwikkelingen om ondernemers van dienst te zijn.

Via de website https://www.kvk.nl/corona/ en het telefoonnummer 0800-2117 kunnen ondernemers contact opnemen met het KVK Adviesteam. Het KVK Adviesteam staat paraat om hen te helpen met hun vragen.

Voor vragen over het KVK Coronaloket mail naar pers@kvk.nl of bel 06 30352921.