Persbericht

Ruim 8500 telefoontjes bij Coronaloket binnengekomen

Hierbij de cijfer update over het KVK Coronaloket van donderdag 19 maart.

20 maart 2020 - Op donderdag 12 maart is KVK op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met het Coronaloket. Ondernemers kunnen de website (www.kvk.nl/coronaloket) bezoeken om belangrijke informatie op te halen rondom vragen die nu leven. Als de vraag er op de website niet bij staat, kan er gebeld worden met het Adviesteam op 0800-2117.

Cijfers

Op donderdag 19 maart zijn er 1.927 vragen van ondernemers beantwoord door het Adviesteam via de telefoon. Het aantal sessies op www.kvk.nl/coronaloket bedroeg 114.881.

Vanaf de start van het Coronaloket zijn er nu in totaal 8.598 vragen beantwoordt en 471.043 sessies geweest op www.kvk.nl/coronaloket.

Wie hebben we aan de lijn gehad?

DoelgroepPercentage
Mkb39%
Zzp36%
Overig/onbekend25%

Top 3 sectoren die ons hebben gebeld

  1. Zakelijke diensten
  2. Horeca
  3. Detailhandel

Onderverdeling thema’s

ThemaPercentage
Regelingen overheid37%
Financiering/liquiditeit30%
Overig7%
Events2%
Import/export
(Meerdere thema's in één gesprek mogelijk)
1%

Top 5 meest geraadpleegde vragen op Veelgestelde Ondernemersvragen

  1. 22%: Ik ben zzp'er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. 21%: Wanneer kom ik aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?
  3. 20%: Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?
  4. 10%: Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel?
  5. 10%: Ik wil gebruik maken van de BMKB-C-regeling. Welke voorwaarden zijn er en hoe kom ik in aanmerking?

Bekijk ook de infographic

Veelgestelde vragen via de telefoon

1. Vragen over de tijdelijke inkomensvoorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Voorbeeld:
Een Fransman heeft een ontwerpstudio in Nederland en ziet zijn omzet terugvallen. Hij leest bij de voorwaarden: Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Wat houdt dat in?

Antwoord:
Gelijkgesteld met een Nederlander zijn mensen afkomstig uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Maar ook als je een geldige verblijfsvergunning hebt of op andere manier rechtmatig in Nederland verblijft.

2. Vragen over de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud)

Voorbeeld:
Steigerbouwbedrijf heeft arbeidsmigranten uit Oost-Europa in dienst. Hij huurt panden voor zijn werknemers, de lasten lopen door en er is geen werk meer. Kan hij aanspraak maken op een tegemoetkoming?

Antwoord:
Als uw werknemers in Nederland loon uitbetaald krijgen en premie afdragen hebben ook zij recht op WW als ze aan de voorwaarden voldoen, dus u als werkgever kunt gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

3. Vragen over vitale beroepen

Voorbeeld:
Een dierenarts vraagt of zijn beroep onder de vitale beroepen/branches valt.

Antwoord:
De KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) is in gesprek met de LNV en het RIVM om duidelijkheid te krijgen over de positie van de dierenarts, zijnde wel of niet passend in de categorie ‘cruciale beroepen’.

Noot voor de pers:
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert KVK het Coronaloket. KVK werkt hierbij nauw samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere overheidsinstanties zoals RVO.nl. De betrokken organisaties delen relevante content, verwijzen naar elkaar door naargelang bepaalde expertise nodig is en spelen in op actuele ontwikkelingen om ondernemers van dienst te zijn.

Via de website https://www.kvk.nl/corona/ en het telefoonnummer 0800-2117 kunnen ondernemers contact opnemen met het KVK Adviesteam. Het KVK Adviesteam staat paraat om hen te helpen met hun vragen.

Voor vragen over het KVK Coronaloket mail naar pers@kvk.nl of bel 06 30352921.