Een korte uitleg van het hoe en waarom

SBI-codes KVK Handelsregister

Ondernemers die zijn ingeschreven in het Handelsregister ontvangen op basis van de door hen opgegeven bedrijfsomschrijving SBI-code(s). SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is bedoeld om bedrijven in te delen naar economische activiteiten. Het SBI-codestelsel wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een actueel Handelsregister is belangrijk om veilig zaken te kunnen doen.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan het Handelsregister, dus ook van de bedrijfsactiviteiten. Aanpassing van activiteiten kan leiden tot wijziging van de SBI-code(s). Daarnaast voert KVK in het kader van kwaliteitszorg verbeteringen door in SBI-codes. Ook recent (oktober en november 2020) heeft KVK wijzigingen doorgevoerd, vooral in de sectoren Zorg en Onderwijs, waardoor de SBI-codes van circa 10.000 ondernemingen zijn verbeterd. Dit heeft geen gevolgen voor bestaande COVID-19 regelingen. Deze hebben een vaste peildatum: voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is dat 15 maart 2020; voor de Zorgtoeslag was dat 9 september 2020.

Het is belangrijk dat ondernemers regelmatig de registratie van hun bedrijf bij KVK checken en wijzigingen doorgeven.