Persbericht

Susi Zijderveld voorzitter a.i. Raad van Bestuur KVK

Susi Zijderveld wordt per 1 oktober interim-voorzitter van de Raad van Bestuur van KVK. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming is voor de duur van zes maanden. De huidige RvB-voorzitter van KVK, Claudia Zuiderwijk, wordt per 1 oktober algemeen directeur bij GVB (het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam).

Susi Zijderveld (1969) werkte tot mei 2019 als lid van de Raad van Bestuur van de NS. Daarvoor was zij algemeen directeur van het CBR (2010-2015). Afgelopen jaar had zij een sabbatical. Susi is momenteel commissaris bij NIBC en bestuurslid van het Concertgebouwfonds en het Fonds Comite 4 en 5 mei.

Waarom tijdelijk?

De procedure voor de werving en selectie van een vaste nieuwe bestuursvoorzitter van KVK is gestart. In afstemming met de ondernemingsraad van KVK heeft de Raad van Bestuur zich gebogen over het profiel voor de nieuwe bestuursvoorzitter van KVK. Dit profiel is besproken met het ministerie van EZK, aangezien de nieuwe voorzitter wordt benoemd op voordracht van de minister. Gezien het feit dat dit traject enige tijd in beslag neemt en omdat de RvB van KVK in de tussentijd slagvaardig wil kunnen opereren, is gekozen voor een interim-voorzitter die tot uiterlijk 1 april 2021 is benoemd.

Portefeuilles RvB

De onderlinge verdeling van portefeuilles binnen de Raad van Bestuur van KVK blijft ongewijzigd. Susi Zijderveld neemt de gehele portefeuille van Claudia Zuiderwijk dus per 1 oktober over.