Uitkomst KVK-Flitspeiling

Verlenging coronamaatregelen zorgt voor verslechtering van financiële situatie

Dat zegt het merendeel van Nederlandse ondernemers in de tweede KVK-Flitspeiling die gehouden is na de verlenging van de coronamaatregelen naar 28 april door het kabinet.

Na de aankondiging van het kabinet dat de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd van 6 april naar 28 april, heeft KVK een tweede KVK-Flitspeiling gedaan onder bijna 3400 ondernemers. Aan hen werd gevraagd welke invloed deze verlenging heeft op hun financiële situatie. Circa driekwart van deze ondernemers geeft aan dat deze verlenging in grote mate voor een verslechtering van de financiële situatie zorgt. Bij micro MKB-ers (bedrijven tot 10 personen) is dat aandeel iets groter, namelijk circa 8 op 10. Ondernemers geven aan dat de verslechtering vooral komt door het nog langer moeten missen van inkomsten, niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en een afname van klanten. In de horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie is dat aandeel relatief hoger; bijna 9 op de 10 ondernemers in deze sectoren verwacht dat de financiële situatie in grote mate zal verslechteren.

Circa een kwart van de kleinere bedrijven geven aan nu al in financiële moeilijkheden te zitten. Voor grotere bedrijven ligt het moment waarop men verwacht in financiële moeilijkheden te komen verder in de toekomst. Ondernemers uit de sectoren horeca, detailhandel en persoonlijke dienstverlening geven relatief het vaakst aan op dit moment in de financiële moeilijkheden te zitten. Voor ongeveer een derde van deze ondernemers is dit nu al het geval.

Geen werkzaamheden meer

De helft van de zelfstandigen geeft aan dat reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen doorgaan. De grootste impact is zichtbaar in de persoonlijke dienstverlening; bijna 9 op de 10 ondernemers in deze sector geeft aan dat de reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen doorgaan. Ook in de horeca en cultuur, sport en recreatie is dit aandeel relatief hoog. Hier geeft twee derde van de ondernemers aan dat de reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen plaatsvinden.

Groot deel ondernemers loopt aan tegen problemen rondom opdrachten en orders als gevolg van de coronacrisis

De meeste ondernemers geven aan tegen problemen aan te lopen rondom opdrachten en orders. Ruim 6 op de 10 geeft aan te maken te hebben met afname van of gebrek aan nieuwe opdrachten en/of orders. Ongeveer de helft wordt geconfronteerd met het annuleren of uitstellen van bestaande opdrachten en/ of orders. Specifiek door het MKB worden problemen genoemd met betrekking tot personeel, namelijk het doorbetalen terwijl er geen werk is en het volgende salaris van medewerkers niet kunnen betalen. MKB-ers lopen daarnaast in grotere mate dan ZZP’ers aan tegen problemen rondom betalingen (debiteuren, crediteuren en het betalen van vaste lasten). Voor zelfstandigen is het sluiten van het bedrijf als gevolg van overheidsmaatregelen een veel genoemd probleem. Voornamelijk ondernemers uit de persoonlijke dienstverlening (en in mindere mate horeca en gezondheid) geven aan te maken te hebben met een sluiting van het bedrijf als gevolg van overheidsmaatregelen. Ongeveer de helft van de deelnemende ondernemers uit de horeca en detailhandel geeft aan de vaste lasten de volgende maand niet te kunnen betalen.

KVK Flitspeiling

De KVK-Flitspeiling is een continue meting op basis van vijf à zes vragen, die ondernemers kunnen invullen op het KVK-Coronaloket www.kvk.nl/corona. De peiling werd gehouden van 3 april tot en met 8 april 2020. Bijna 3400 ondernemers deden aan de peiling mee. De deelnemers van het onderzoek betreft dan ook een specifieke doelgroep met vooral ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis. Zij zullen namelijk sneller KVK.nl/corona bezoeken. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op deze specifieke doelgroep en gelden niet voor de totale Nederlandse ondernemerspopulatie.

Rapportage KVK Flitspeiling meting 2 over de periode 3 tot en met 8 april 2020