Persbericht

Vraag en antwoord n.a.v. berichten omtrent uitschrijving Thierry Baudet uit het Handelsregister

Op vrijdag 27/11/20 heeft een bestuurder van Forum voor Democratie opgaaf gedaan aan het Handelsregister van het terugtreden als bestuurder van meneer Baudet. De opgaaf is vervolgens ingeschreven in het Handelsregister. Meneer Baudet heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn.

Hoe werkt een opgaaf tot uitschrijving uit het Handelsregister?

KVK (Kamer van Koophandel) beheert het Handelsregister(HR). Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle ondernemingen en rechtspersonen ingeschreven staan. Zo heb je rechtszekerheid bij het zakendoen. In het Handelsregister zie je namelijk met wie je te maken hebt, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van bijvoorbeeld een faillissement. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Een rechtspersoon (in dit geval dus een politieke vereniging) is verplicht om bij wijzigingen de juiste gegevens aan het Handelsregister door te geven. Wanneer binnen de rechtspersoon het besluit is genomen om een bestuurslid te ontslaan, geeft de rechtspersoon dit door aan KVK. Dit kan online of via post door iedere bestuurder van de rechtspersoon worden opgegeven bij het HR.

KVK vraagt bij deze wijziging via de post ook om de handtekening van de bestuurder die dient te worden uitgeschreven, maar deze handtekening is niet verplicht om de wijziging toch door te kunnen voeren. Er kunnen immers solide redenen zijn waarom iemand niet in staat is te tekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bestuurder die in het buitenland verblijft.

Zolang de wijziging van de registratie wordt gedaan door een bestuurder van de Vereniging (BV, NV, of stichting), is opgaaf gedaan door een bevoegd persoon en zal KVK de wijziging doorgaans direct inschrijven.

Bezwaar

Mocht een bestuurder het hier niet mee eens zijn, dan kan hij of zij bezwaar maken tegen het besluit tot inschrijving van de wijziging in het HR. KVK zal dan onderzoeken of de inschrijving van de wijziging terecht is. Blijkt dat de wijziging niet terecht is (er is geen solide juridische grond voor de wijziging) dan kan de inschrijving van de wijziging ongedaan worden gemaakt. In bezwaar wordt dan de inschrijving alsnog geweigerd.

Op vrijdag 27 november is de opgaaf bij KVK binnen gekomen om meneer Baudet uit te schrijven als bestuurslid van de vereniging Forum voor Democratie. De opgaaf van de vereniging is gedaan door een daartoe bevoegd persoon en de wijziging is daarom op maandag 30 november ingeschreven in het Handelsregister. De wijziging is nu ook zichtbaar in het uittreksel van de vereniging. Meneer Baudet krijgt van KVK bericht dat hij is uitgeschreven en dat hij schriftelijk bezwaar in kan dienen. Zodra dat schriftelijke bezwaar er ligt, zal het dossier “in onderzoek” worden gezet. Hetgeen ook op het uittreksel komt te staan. Het is dan voor een ieder kenbaar dat de inschrijving ter discussie staat.

Zodra er schriftelijk bezwaar is ontvangen van de uitgeschreven bestuurder, zal het dossier in onderzoek worden genomen teneinde in de bezwaarprocedure te kunnen onderzoeken of er gerede twijfel is aangaande de juistheid van de inschrijving.

KVK wijst er tot slot op dat het register niet bepalend is voor de civielrechtelijke feiten. Het register dient de rechtsfeiten te volgen. Wat civielrechtelijk is of niet is, wordt uiteindelijk bepaald door de civiele rechter en niet door de inschrijving in het openbare register. Dat gaat ook op voor het toe- dan wel terugtreden van bestuurders in een vereniging. Of er sprake is van een rechtmatig ontslag van meneer Baudet is aan de civiele rechter ter beoordeling. Het interne conflict bij de vereniging zal dus uiteindelijk bij de civiele rechter moeten worden beslecht en niet bij KVK.