Wijs je werknemers op 1000 euro STAP-budget voor scholing

Het STAP-budget is een opleidingsbudget voor bijna iedereen en is bedoeld om de eigen regie van werkenden en niet werkenden te versterken. Ook jouw werknemers kunnen dit dus in principe op eigen initiatief inzetten. Het heeft vaak veel voordelen als je werknemers bijleren. Zo kunnen ze zich verder ontwikkelen, en dat geeft mogelijkheden om te groeien met je bedrijf. Het STAP-budget kan ook gebruikt worden als aanvulling op de verplichte scholingsbijdrage.

Sinds 1 januari 2022 is de fiscale aftrek van scholingskosten, de mogelijkheid om studiekosten van de privé-belasting af te trekken, afgeschaft. Het STAP-budget is een regeling waar je in 2023 nog gebruik van kunt maken. Hiermee kan bijna iedereen per jaar een aanvraag van maximaal 1.000 euro indienen voor een opleiding, certificaat of minor. Die aanvraag moet bij het UWV ingediend worden.

Scholingsplicht

Als werkgever moet je je werknemers scholing bieden. Bijvoorbeeld via een jaarlijks scholingsbudget als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze kosten zijn zakelijke bedrijfskosten die je gedeeltelijk of geheel kunt aftrekken van je inkomstenbelasting. Is je totale scholingsbudget op of wil een werknemer een opleiding volgen die duurder is dan zijn persoonlijke bedrijfsbudget? Opper dan het STAP-budget als aanvulling.

Werkgeversbijdrage

Je werknemer kan het STAP-budget als extraatje gebruiken om de kosten voor een opleiding te betalen. Jij betaalt de werkgeversbijdrage van de opleiding, de werknemer vraagt een STAP-budget aan voor de rest van de kosten. Hij moet dit dan wel melden bij de aanvraag. Dat doet hij door te melden hoeveel financiering hij van een externe bron, in dit geval jij als werkgever, ontvangt. Het STAP-budget wordt met dit bedrag verlaagd of is een aanvulling als de opleiding meer dan 1.000 euro is.

Rekenvoorbeeld: standaard krijgt elke werknemer 500 euro opleidingsbudget per jaar. Je werknemer wil een opleiding uit de STAP-catalogus volgen die 1.500 euro kost. Hij doet dan een aanvraag van 1.000 euro voor het deel van de kosten van de opleiding dat hij niet met het opleidingsbudget kan betalen. Bekijk alle voorwaarden van het STAP-budget voor meer informatie.

Op tijd aanvragen

De zak geld van het STAP-budget is eindig. Per jaar stelt de overheid een budget van 218 miljoen euro beschikbaar voor opleidingskosten. Hiervan kunnen ongeveer 300.000 personen per jaar een scholing volgen. Het budget kan worden aangevraagd voor OCW-erkende opleidingen. Er zijn tijdvakken voor het aanvragen van het STAP-budget. Het volgende tijdvak gaat in op 15 november 2023. Dit is de laatste mogelijkheid om gebruik te maken van deze subsidie. Zorg dus dat je werknemers op tijd op de hoogte zijn van deze mogelijkheid, zodat ze voor 15 november alle benodigde informatie voor de aanvraag hebben.

Twee voordelen voor werkgevers

KVK-ondernemersadviseur Yvonne Nikkelen spreekt dagelijks werkgevers over vraagstukken zoals personeelstekorten en groeiambities. Ze noemt twee voordelen van het STAP-budget voor werkgevers.

1. Werknemers groeien door

Werknemers kunnen met de scholing kennis of ervaring opdoen, waardoor ze doorgroeien naar een hogere of andere functie. “Zo bind je werknemers aan je bedrijf, ook wanneer ze doorgroeiwensen hebben”, vertelt Nikkelen. Daarnaast kan een werknemer een andere functie of specialisme verkennen.

2. Stimuleer innovatie binnen je bedrijf

Voor innovatie is nieuwe kennis of ervaring nodig. Wil je aan de slag met digitalisering of duurzaamheid? Of denk je aan nieuwe manieren van marketing, zoals het starten van een podcast? Het STAP-budget biedt verschillende opleidingsopties waarmee je bedrijf verder kan groeien. “Verdiep je in het opleidingsaanbod en leg dit naast je bedrijfsdoelstellingen”, tipt Nikkelen.

Enthousiasmeer je werknemers

Wil jij dat je werknemers doorleren? Wijs ze dan op het STAP-budget. Dit kan op verschillende manieren. Nikkelen vertelt: “Stuur je werknemers bijvoorbeeld een mail over het STAP-budget. Leg uit dat je als werkgever scholing aanbiedt, en dat het STAP-budget een aanvulling is. Selecteer drie opleidingen uit het STAP-budget voorportaal die aansluiten bij je bedrijf en je groeirichting. Leg in de mail uit waarom deze opleidingen passen bij je bedrijf, groeirichting en de functie van je werknemers. Geef ook aan dat werknemers ook zelf in het opleidingsaanbod kunnen snuffelen en suggesties kunnen doen.”

Je kunt ook een teambespreking organiseren om de opties voor werknemers scholing te bespreken. Of wijs hen op het budget en hang de informatie op de werkplek op of voeg het toe bij het salarisstrookje.

Maatregelen STAP-budget

Er gelden maatregelen voor deze subsidie. Daarin staat onder andere:

  • Een opleiding krijgt maximaal 300 STAP-aanvragen.
  • Een opleider mag geen snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen over te halen om voor hen te kiezen.
  • Opleiders moeten verklaren dat hun cursus of opleiding voldoet aan de STAP-voorwaarden.

De nieuwe regels voor het STAP-budget moeten misbruik voorkomen. Kijk voor een overzicht van alle nieuwe maatregelen op de website van Rijksoverheid.