Over privacy, KVK en het Handelsregister

KVK vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit geldt ook voor jouw gegevens die we voor onze dienstverlening in ons klantensysteem registreren. Dit doen we conform de richtlijnen van de AVG.

Deze zorgvuldigheid geldt ook voor de registratie in het Handelsregister. Hoewel het vaak dezelfde informatie betreft, vallen beide registraties onder andere wettelijke bepalingen over het vastleggen van de gegevens. Het Handelsregister heeft een uitzonderingspositie binnen de AVG omdat het een openbaar register betreft. Hoe dit precies zit bij het Handelsregister kan je hieronder lezen.

InfoPage