Privacy en onze registraties

KVK vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit geldt voor zowel de registratie in het Handelsregister als gegevens die we voor onze dienstverlening in onze klantensystemen registreren. Hoewel het vaak dezelfde informatie is, valt het Handelsregister onder andere wettelijke bepalingen over het vastleggen van de gegevens dan onze klantsystemen zoals CRM.

Het Handelsregister heeft een uitzonderingspositie binnen de AVG omdat het een openbaar register betreft. Dit betekent dat sommige persoonsgegevens in het Handelsregister openbaar zijn en dat een aantal rechten zoals beschreven in de AVG hier niet geldt. Zoals het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen of bezwaar te maken tegen gegevenswerking in het Handelsregister. Dit geldt ook voor het UBO-register, dat onderdeel is van het Handelsregister. Lees hieronder verder over de verschillende regels die op KVK en het Handelsregister van toepassing zijn.

InfoPage