Naast standaard rubrieken zijn extra rubrieken mogelijk

Als u een adressenselectie heeft samengesteld, kunt u zelf bepalen welke extra rubrieken u wilt ontvangen. Een aantal rubrieken krijgt u standaard geleverd, daarnaast kunt u extra rubrieken opvragen. Wilt u rubrieken ontvangen die niet in onderstaande lijst staan, neem dan contact met ons op.

Standaard rubrieken Afkorting
KvK-nummer DOSSIER
Vestigingsnummer VGNUMMER
Handelsnaam HANDELNAAM
Vestigingsadres (straat en huisnummer) VEST_ADRES
Vestigingsadres (postcode + plaats) VEST_WOONP
Vestigingsadres (huisnummer) VEST_HNR
Vestigingsadres (postcode) VEST_PC
Correspondentieadres (straat en huisnummer) CORR_ADRES
Correspondentieadres (postcode en plaats) CORR-WOONP
Correspondentieadres (huisnummer) CORR_HNR
Gemeentecode GEMEENTE
Gemeente (omschrijving) GEM_OMS
Provincie (code) PROVINCIE
Provincie (omschrijving) PROV_OMS
Ondernemingsindicatie ONDIND
Ondernemingsindicatie (omschrijving) ONDIND_OMS
Optionele rubrieken Afkorting
Telefoonnummer TELEFOONNR
Contactpersoon
(incl. de rubrieken met *)
CON_PERS
  * Code functieomschrijving contactpersoon CONTACT_OO
  * Functieomschrijving contactpersoon CON_OMS
  * Voorletters contactpersoon CON_VOORL
  * Voorvoegsel contactpersoon CON_VOORV
  * Achternaam contactpersoon CON_ANAAM
  * Sexe contactpersoon CON_SEXE
  * Briefaanhef BRIEFAANH
Economisch actief (0=nee 1=ja) ECON_ACT
Branchecode (SBI) ACTIVITEIT
Branchecode (omschrijving) ACTI_OMS
Nevenactiviteit 1 NEVEN1
Nevenactiviteit 1 (omschrijving) NEVEN1_OMS
Nevenactiviteit 2 NEVEN2
Nevenactiviteit 2 (omschrijving) NEVEN2_OMS
Rechtsvorm code RECHTSVORM
Rechtsvorm (omschrijving) RECHT_OMS
Hoofd-/nevenvestiging HOOFDNEVEN
Exact aantal werkzame personen totaal AWP_TOTAAL
Exact aantal werkzame personen fulltime AWP_FULL
Reden inschrijving REDEN_INS
Reden inschrijving (omschrijving) REDEN_OMS
Datum inschrijving DATUM_INS
Datum vestiging DATUM_VEST
Datum (aanvang) faillissement DATUM_FAIL
Datum (aanvang) surseance van betaling DATUM_SURS
Indicatie faillissement / surseance INDFSD
Indicatie faillissement en surseance (omschrijving) INDFSD_OMS
Datum oprichting DATUM_OPR
Datum einde faillissement DATUM_EIND_F
Datum einde surseance van betaling DATUM_EIND_S
Domeinnaam DOMNAAM