KVK Handelsregister Concernrelaties

Wat krijg je met KVK Handelsregister Concernrelaties?

Concernrelaties geeft een overzicht van rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en buitenlandse organisaties met hun onderlinge relaties. Er worden drie relaties getoond:

 • enig aandeelhouder (aandeelhouder bezit 100% van de aandelen)
 • aansprakelijke en
 • bestuurder.

De samenwerkingsverbanden vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap (cv) zijn alleen zichtbaar als zij enig aandeelhouder, aansprakelijke of bestuurder zijn van of voor een andere rechtspersoon.

Concernrelaties bevat inschrijvingen met actieve relaties.

Bestel voor € 3

Wat kun je met Concernrelaties?

Met Concernrelaties kun je de concernstructuur van je klant, zakenpartner of concurrent bekijken. Met deze informatie kun je contact leggen met bedrijven die gerelateerd zijn aan bestaande zakenpartners. Of je komt meer te weten over de bedrijfsstructuur van je concurrent.

Varianten Concernrelaties

Totale concern: € 3

Met de variant ‘Totale concern’ krijg je een overzicht van de inschrijvingen met hun onderlinge relaties. Je hebt dan inzicht in:

 • De inschrijvingen die onder één concernstructuur vallen en welke inschrijving bovenaan staat.
 • Welke rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of buitenlandse organisaties een enig aandeelhouder, aansprakelijke en/of bestuurder zijn binnen deze concernstructuur.
 • De functie van de rechtspersoon binnen de concernrelatie: Enig aandeelhouder (aangeduid met “E”), Aansprakelijke (“A”) of Bestuurder (“B”).
 • De status in geval van faillissement en surseance van betaling.
 • Een buitenlandse organisatie met een buitenlands inschrijfnummer, register en plaats in het buitenland (als deze binnen het overzicht voorkomt).

Bekijk een voorbeeld

Directe relaties: € 3

Directe relaties tonen alleen de rechtspersonen die direct boven en onder de geselecteerde inschrijving staan. Je hebt dan inzicht in:

 • Hoe een rechtspersoon direct deel uitmaakt van een andere rechtspersoon. Het totale concern wordt niet getoond.
 • Van welke rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of buitenlandse organisaties de geselecteerde inschrijving enig aandeelhouder, aansprakelijke en/of bestuurder is.
 • De functie van de rechtspersoon binnen de concernrelatie: Enig aandeelhouder (aangeduid met “E”), Aansprakelijke (“A”) of Bestuurder (“B”).
 • De status in geval van faillissement en surseance van betaling.
 • Een buitenlandse organisatie met een buitenlands inschrijfnummer, register en plaats in het buitenland (als deze binnen het overzicht voorkomt).

Bekijk een voorbeeld

Bij beide varianten wordt geen detailinformatie van de getoonde inschrijvingen getoond. Raadpleeg daarvoor een ander Handelsregister informatieproduct zoals het uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®.

Wetswijzigingen

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de inhoud van KVK Handelsregister Concernrelaties.

Read this article in English

InfoPage