KVK Handelsregister Concernrelaties

Wat krijg ik met concernrelaties?

  • Een overzicht van de structuur van het concern waar een zakenpartner bij hoort.
  • Inzicht in welke rechtspersoon de bestuurder, aandeelhouder en aansprakelijke partij is.
  • Duidelijkheid of een rechtspersoon enig aandeelhouder, aansprakelijke of bestuurder is van een andere rechtspersoon.
Bestel v.a. € 2,75

Wat kan ik met concernrelaties?

  • Controleren met welke andere rechtspersonen een onderneming direct verbonden is.
  • Inzicht krijgen in aansprakelijkheidsrelaties.
  • Vaststellen wie de moedermaatschappij is.

Welke varianten van concernrelaties kan ik bestellen?

Totale concern: € 2,75

Een overzicht van alle rechtspersonen en hun relaties binnen één concern. Hiermee zie je welke rechtspersonen onder één concern vallen.

Directe relaties: € 2,75

Een overzicht van de rechtspersonen en relaties die direct verbonden zijn met een bepaalde rechtspersoon, onafhankelijk van het concern. Hiermee zie je of een rechtspersoon deel uitmaakt van meerdere concerns.

KVK informatieproducten zijn onderhevig aan wetswijzingen

Voor concernrelaties kan het voorkomen dat één of meerdere authentieke gegevens zijn voorzien van een aantekening “gegeven in onderzoek” conform Hoofdstuk 6 Handelsregisterwet omdat er gerede twijfel is over de juistheid van een gegeven. Je kunt dit nagaan door online gebruik te maken van Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®, KVK Dataservice Inschrijving en KVK Dataservice Vestiging. Gedurende het onderzoek blijft de registratie in het Handelsregister ongewijzigd. Het betreft een administratief onderzoek en geen strafrechtelijk onderzoek. Er hoeft geen sprake te zijn van laakbaar handelen door een onderneming.

Meer over wetswijzigingen

Read this article in English

InfoPage