Statuten

Wat krijg ik met statuten?

 • een overzicht van de regels en bepalingen van een bedrijf;
 • de akten van oprichting, fusie of splitsing;
 • statutenwijzigingen of rectificaties.

Welke statuten kan ik online bestellen?
 • statuten die na 1 juni 2013 zijn gedeponeerd (uitgezonderd verenigingen van eigenaren);
 • statuten van BV's en NV's die na 1 januari 2011 zijn opgericht;
 • Statuten die al eerder telefonisch zijn aangevraagd bij ons Service Center.

Bestel v.a. € 3,05

Wat kan ik met statuten?

 • inzicht krijgen in het bedrijf waarmee u zaken doet;
 • de verplichtingen van leden van een vereniging of stichting controleren;
 • vaststellen hoe de aandelenuitgifte van bv’s en nv’s geregeld zijn.

Welke varianten van statuten zijn er?

Statuten inzien: € 3,05

U krijgt het pdf-document direct op uw scherm. Ook kunt u het document opslaan op uw computer.

Bekijk een voorbeeld van een akte van oprichting

Gewaarmerkte statuten: € 7,50

Het gewaarmerkte pdf-document is voorzien van een digitale handtekening en daardoor biedt het extra rechtszekerheid over de herkomst. Nadat u de gewaarmerkte akte bestelt, krijgt u een e-mail als het document gereed is. U kunt het vervolgens downloaden via uw Persoonlijke pagina of via de link in de e-mail.

Statuten aanvragen per telefoon: € 15,- 

Statuten die niet online beschikbaar zijn, kunt u telefonisch aanvragen bij ons Service Center. De statuten krijgt u dan via een e-mail of per post opgestuurd.

Veelgestelde vragen

 • Welke bedrijven deponeren statuten?

  Rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen en verenigingen deponeren statuten. Niet alle bedrijven hebben dus statuten.

 • Wanneer deponeren bedrijven statuten?

  Rechtspersonen moeten statuten in het Handelsregister deponeren bij hun oprichting. Als er daarna iets wijzigt, moeten zij dat doorgeven via een statutenwijziging.

 • Hoe kan ik zien of de statuten gewijzigd zijn?

  U kunt in het Handelsregister zien of er wijzigingen zijn geweest in statuten. Bekijk hiervoor het overzicht van de deponeringen van een bedrijf. In het Handelsregister op de website staan alleen de deponeringen vanaf oktober 1993. U kunt bij uw Kamer van Koophandel checken of er eerder documenten zijn gedeponeerd.