Welke gegevens staan in een jaarrekening?

De grootte van het bedrijf is bepalend

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe groter een onderneming, hoe meer financiële informatie ze openbaar moet maken.

De balans

De balans geeft de toestand van je onderneming op een bepaald ogenblik weer (meestal 31 december). Deze geeft het resultaat weer van de opeenvolgende veranderingen in bezittingen en schulden als gevolg van uw ondernemingsactiviteiten.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de omzet en de kosten van een onderneming in een jaar. Hiermee kun je zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken. Hoe het bedrijfsresultaat (winst of verlies) berekend wordt, staat in de handleiding.

De toelichting

Een kleine rechtspersoon hoeft in de toelichting alleen het aantal werkzame personen te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld. Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreider en staan bijvoorbeeld de betalingen aan de directie vermeld. Grotere ondernemingen moeten onder andere ook een jaarverslag en een controleverklaring deponeren.

Bekijk het volledige overzicht van de onderdelen die een onderneming moet deponeren.

InfoPage