Welke gegevens staan in een jaarrekening?

De grootte van het bedrijf is bepalend

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe groter een onderneming, hoe meer financiële informatie ze openbaar moet maken.

De balans

De balans geeft een momentopname van een onderneming (meestal 31 december). De ondernemer kijkt dan naar alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming: alle schulden, goederen, uitstaande rekeningen, etc.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een jaar. Hiermee kunt u zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken. Hoe het bedrijfsresultaat (winst of verlies) berekend wordt, staat in de handleiding.

De toelichting

Een kleine rechtspersoon hoeft in de toelichting alleen het aantal werkzame personen te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld. Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreider en staan bijvoorbeeld de betalingen aan de directie vermeld. Grotere ondernemingen moeten onder andere ook een jaarverslag en een controleverklaring deponeren.

Bekijk het volledige overzicht van de onderdelen die een onderneming moet deponeren.