Digitaal gewaarmerkte documenten

Je kunt de volgende documenten bestellen die digitaal gewaarmerkt zijn: een uittreksel Handelsregister, een uittreksel UBO-register, een jaarrekening of een gedeponeerd document (bijvoorbeeld statuten). Op 13 maart 2020 is de ondertekening van documenten die KVK verstrekt veranderd.

Deze pdf-documenten worden voortaan met een Qualified Electronic Seal (ook bekend als QSEAL, ofwel gekwalificeerd elektronisch zegel) ondertekend.

Elektronische zegels bevestigen net zoals een elektronische ondertekening dat een document door een rechtspersoon is afgegeven, in dit geval de Kamer van Koophandel (KVK). Het zegel garandeert zekerheid over de oorsprong en integriteit van het document.

Met het elektronische zegel zijn de documenten geschikt voor officieel gebruik. Het gekwalificeerde zegel is onbeperkt geldig.

Als je het pdf-document geopend hebt met Adobe Acrobat Reader kun je bovenin en ook links in het scherm het zegel van ondertekening controleren. Je ziet daar de naam Kamer van Koophandel en de datum en tijdstip van ondertekening.

Hoe kan ik zien of een document gewaarmerkt is?

In de digitale ondertekening kun je de volgende symbolen tegenkomen die de geldigheid weergeven.

IcoonToelichting
groen symboolGoed! Geldig en gecertificeerd. Authenticiteit en integriteit zijn gecontroleerd.
geel symboolFout! Authenticiteitscontrole mislukt. Het certificaat is verlopen. Kijk bij de detailgegevens van het certificaat.
rood symboolFout! Integriteitscontrole mislukt. Het document is gewijzigd na ondertekening. Neem contact op met de afzender van het document.
blauw symboolZie je dit symbool, maar wil je hier de geldigheid van de ondertekening weergegeven hebben, pas dan de instellingen binnen Adobe Acrobat Reader aan:
  1. Klik in het menu op Bewerken.
  2. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
  3. Selecteer de categorie Documenten.
  4. Zet “Documenten weergeven in modus PDF/A” op Nooit.

* De symbolen kunnen variëren per pdf- en Adobe Acrobat Reader-versie.

Meer over het gebruik van digitale ondertekeningen

Hoe lang is de digitale ondertekening geldig?

De digitale ondertekening heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Deze onbeperkte geldigheidsduur is vanaf 10 november 2017 continu zichtbaar gemaakt op het digitaal gewaarmerkt uittreksel (long term validation (LTV)).

Wat betekent Long Term Validation (LTV) op het uittreksel Handelsregister - digitaal gewaarmerkt?

Digitaal ondertekende uittreksels moeten vele jaren kunnen worden gebruikt of gearchiveerd, zelfs vele decennia. Ongeacht de techniek moet het in de toekomst mogelijk zijn het document te verifiëren om te bevestigen dat de ondertekening geldig was op het moment dat de DGU werd ondertekend. Doordat KVK het digitaal gewaarmerkte uittreksel Handelsregister ondertekent met de PAdES 4 Long Term Validation (LTV) toont Adobe Acrobat Reader dat de ondertekening onbeperkt geldig is.

Voorbeeld LTV ondertekening

Meer informatie

Hoe betrouwbaar is de digitale ondertekening?

Om digitale documenten te waarmerken met de digitale ondertekening, gebruikt KVK een PKI-Overheid certificaat, uitgegeven door de Staat der Nederlanden. In het certificaat staan de gegevens van de ondertekening. Deze gegevens kun je bekijken door te klikken op de certificaatdetails.

Voorbeeld certificaatdetails

KVK volgt vastgestelde procedures en voorwaarden om de betrouwbaarheid van de digitale ondertekening te garanderen. Jaarlijks wordt hier een audit op uitgevoerd.

Read this artcle in English

InfoPage