KVK uittreksel UBO-register

Wat krijg je met een KVK uittreksel UBO-register?

  • KVK-nummer en naam van de organisatie
  • Persoonsgegevens van de UBO('s)
  • Belang dat de UBO in de organisatie heeft
Bestel voor € 2,50

Waar gebruik je een KVK uittreksel UBO-register voor?

Met een KVK uittreksel UBO-register krijg je inzicht in wie de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners, kortweg UBO's) binnen een organisatie zijn. Bepaalde instellingen, zoals banken en verzekeraars, zijn wettelijk verplicht om een KVK uittreksel UBO-register als hulpmiddel te raadplegen bij een cliëntenonderzoek om de identiteit van de UBO’s vast te stellen. Het register draagt hiermee bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

Wat heb je nodig om een KVK uittreksel UBO-register te bestellen?

  • KVK-nummer van de betreffende organisatie
  • Een toegangscode om het uittreksel te kunnen bestellen en downloaden

Voor wie zijn de gegevens inzichtelijk?

Openbaar

Het openbare KVK uittreksel UBO-register is inzichtelijk voor iedereen. In sommige gevallen kan een UBO zijn persoonsgegevens laten afschermen, deze gegevens kunnen dan niet ingezien worden.

Bekijk een voorbeeld van het openbare KVK uittreksel UBO-register

Openbare gegevens inclusief toegang tot afgeschermde persoonsgegevens

Bepaalde organisaties kunnen afgeschermde gegevens wél inzien. Het KVK uittreksel UBO-register waarin openbare gegevens worden getoond inclusief afgeschermde persoonsgegevens is onder andere inzichtelijk voor:

  • in de wet genoemde bevoegde autoriteiten, zoals opsporingsinstanties;
  • de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland);
  • een bank of andere Wwft-instellingen met een financiële taak.

Bekijk een voorbeeld van het niet-openbare KVK uittreksel UBO-register inclusief afschermde adressen

Niet-openbaar

Het KVK uittreksel UBO-register dat ook niet-openbare gegevens bevat is inzichtelijk voor:

  • in de wet genoemde bevoegde autoriteit, zoals opsporingsinstanties;
  • de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).

Bekijk een voorbeeld van het niet-openbare KVK uittreksel UBO-register

KVK Dataservice

KVK Dataservice biedt je de mogelijkheid om KVK uittreksel UBO-register gegevens geautomatiseerd in je software of systeem te integreren.

Lees meer over KVK Dataservice

InfoPage