Digitaal gewaarmerkt uittreksel

Een digitaal uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Je krijgt informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Je ziet naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Bestel voor € 7,50

Wat krijg je en wat zijn de kenmerken van een digitaal gewaarmerkt uittreksel? 

  • Bewijs van inschrijving in het Handelsregister.
  • Zekerheid over de tekenbevoegdheid bij je zakenpartner.
  • Juridisch gelijk aan een papieren uittreksel.
  • Geschikt voor officieel gebruik.
  • Met onbeperkte geldigheidsduur van de digitale handtekening.

Je ontvangt dit uittreksel (in het Nederlands of Engels) direct per e-mail in pdf-formaat. Voor het aanvragen van een Engelse variant is een toegangscode nodig. Het uittreksel is voorzien van een digitale handtekening en geschikt voor officieel gebruik.

Het digitaal gewaarmerkt uittreksel is rechtsgeldig als je deze digitaal doorstuurt. Vraag vooraf of de ontvangende instantie een digitaal uittreksel accepteert.

Let op: als je het digitaal gewaarmerkt uittreksel print, is het niet rechtsgeldig. Het waarmerk is dan niet zichtbaar en de handtekening is niet te verifiëren.

Bekijk hier een voorbeeld van een uittreksel

Bekijk hier een voorbeeld uittreksel met toelichting

Bekijk hier een voorbeeld van een digitaal gewaarmerkt document

InfoPage