Digitaal gewaarmerkte documenten

Je kunt diverse documenten bestellen die digitaal gewaarmerkt zijn, zoals een uittreksel of een jaarrekening. Deze pdf-documenten zijn met een digitale handtekening gewaarmerkt door KVK. Dit garandeert dat het document van KVK is. Met het digitale waarmerk zijn de documenten geschikt voor officieel gebruik. De digitale handtekening is onbeperkt geldig.

Als je het pdf-document geopend hebt met Adobe Acrobat Reader kun je bovenin en ook links in het scherm de handtekening controleren. Je ziet daar de naam van de functionaris van KVK en de datum en tijdstip van ondertekening.

Digitaal gewaarmerkt document
Digitaal gewaarmerkt document

Hoe kan ik zien of een document gewaarmerkt is?

In de digitale handtekening kunt u de volgende symbolen tegenkomen die de geldigheid van de handtekening weergeven.

groen symbool Goed! Geldig en gecertificeerd. Authenticiteit en integriteit zijn gecontroleerd.

geel symbool Fout! Authenticiteitscontrole mislukt. Het certificaat is verlopen. Kijk bij de detailgegevens van het certificaat.

rood symbool Fout! Integriteitscontrole mislukt. Het document is gewijzigd na ondertekening. Neem contact op met de afzender van het document.

blauw symbool Ziet u dit symbool, maar wilt u hier de geldigheid van de handtekening weergegeven hebben, pas dan de instellingen binnen Adobe Acrobat Reader aan:
1. Klik in het menu op Bewerken.
2. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
3. Selecteer de categorie Documenten.
4. Zet “Documenten weergeven in modus PDF/A” op Nooit.

* De symbolen kunnen variëren per pdf- en Adobe Acrobat Reader-versie. Meer informatie over het gebruik van digitale handtekeningen in Adobe Acrobat Reader.

Hoe lang is de digitale handtekening geldig?

De digitale handtekening heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Deze onbeperkte geldigheidsduur is vanaf 10 november 2017 continu zichtbaar gemaakt op het digitaal gewaarmerkt uittreksel (long term validation (LTV)).

Wat betekent Long Term Validation (LTV) op het digitaal gewaarmerkt uittreksel?

Digitaal ondertekende uittreksels moeten vele jaren kunnen worden gebruikt of gearchiveerd, zelfs vele decennia. Ongeacht de techniek moet het in de toekomst mogelijk zijn het document te verifiëren om te bevestigen dat de handtekening geldig was op het moment dat de DGU werd ondertekend. Doordat KVK het digitaal gewaarmerkte uittreksel ondertekent met de PAdES 4 Long Term Validation (LTV) toont Adobe Acrobat Reader dat de handtekening onbeperkt geldig is. Bekijk een voorbeeld van DGU LTV. Meer informatie

Hoe betrouwbaar is de digitale handtekening?

Om digitale documenten te waarmerken met de digitale handtekening, gebruikt KVK een PKI-Overheid certificaat, uitgegeven door de Staat der Nederlanden. In het certificaat staat welke functionaris van KVK ondertekend heeft. Deze gegevens kun je bekijken door te klikken op de certificaatdetails. Bekijk een voorbeeld van de certificaatdetails.

KVK volgt vastgestelde procedures en voorwaarden om de betrouwbaarheid van de digitale handtekening te garanderen. Jaarlijks wordt hier een audit op uitgevoerd.

InfoPage