Wat krijg ik met historie?

  • een overzicht van wijzigingen in de belangrijkste gegevens van de gehele onderneming (betreft hoofd- én eventuele nevenvestigingen);
  • inzicht in de tekenbevoegdheid van functionarissen op een bepaald moment;
  • alle voormalige adressen, namen, functionarissen, rechtsvormen en bedrijfsomschrijvingen.

Bestel voor € 2,30

Wat kan ik met het product historie?

  • de achtergrond van een potentiële klant of zakenpartner controleren;
  • de datum van uitdiensttreding van een bepaalde functionaris nagaan;
  • de bedrijfssituatie in het verleden checken.

Meer vragen over historie