Wat krijgt u met een uittreksel?

 • een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen;
 • informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en);
 • keuze uit verschillende varianten, afhankelijk van uw wens. Een officieel bewijs van inschrijving? Kies voor een gewaarmerkt (digitaal of papier) uittreksel. Een snelle check? Kies voor inzien uittreksel.

Bestel v.a. € 2,65

Wat kunt u met een uittreksel?

 • zekerheid krijgen over uw zakenpartner;
 • bewijzen dat uw bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister, bijvoorbeeld als u een zakelijke bankrekening aanvraagt;
 • controleren wie contracten mag ondertekenen (tekenbevoegdheid).

Welke varianten van uittreksels kunt u bestellen?

Inzien uittreksel (niet-gewaarmerkt): € 2,65

U krijgt de meest actuele gegevens direct op uw scherm. Een print hiervan is niet geschikt voor officieel gebruik omdat dit niet gewaarmerkt is. Wilt u een officieel bewijs van inschrijving, kies dan voor een digitaal of papieren gewaarmerkt uittreksel.

Digitaal uittreksel (gewaarmerkt): € 7,50

Het digitaal gewaarmerkt uittreksel is voorzien van een digitale handtekening en is juridisch gelijk aan een papieren uittreksel. Het is geschikt voor officieel gebruik. Alles over het digitaal gewaarmerkt uittreksel.

Papieren uittreksel (gewaarmerkt): € 15,-

Een papieren uittreksel is geschikt voor officieel gebruik. U ontvangt het uittreksel per post en krijgt een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Bekijk een voorbeeld uittreksel.

Engelstalige papieren uittreksel: € 15,-

Het Engelstalige papieren uittreksel is een gewaarmerkt uittreksel dat vrijwel gelijk is aan het Nederlandstalig uittreksel, met uitzondering van de meeste vrije tekstvelden. Deze kunnen niet automatisch vertaald worden en zijn daarom niet opgenomen. In dat geval wordt verwezen naar het Nederlandstalig uittreksel. Bekijk een voorbeeld uittreksel.

Veelgestelde vragen over uittreksels:

 • Hoe bestel ik een uittreksel van mijn eigen bedrijf of organisatie?

  Zoek uw eigen bedrijf in het Handelsregister op bedrijfsnaam, adres of KvK-nummer. Selecteer het bedrijf. Vervolgens kunt u een uittreksel bestellen.

 • Hoe snel ontvang ik het papieren uittreksel dat ik heb besteld?

  Als u op werkdagen voor 15.00 uur een papieren uittreksel bestelt, dan versturen wij deze dezelfde dag per post.

 • Wat is het verschil tussen een gewaarmerkt en een niet-gewaarmerkt uittreksel?

  Een gewaarmerkt uittreksel biedt zekerheid dat het uittreksel afkomstig is uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is dan ook een officieel bewijs van inschrijving. Sommige instanties vragen daarom om een gewaarmerkt uittreksel.

 • Welk uittreksel is officieel gewaarmerkt en geschikt voor officieel gebruik?

  Het digitaal gewaarmerkt en het papieren uittreksel zijn allebei officieel te gebruiken. Informeert u voordat u een digitaal gewaarmerkt uittreksel aanvraagt eerst bij de ontvangende organisatie of zij dit accepteren (zo heeft u bijvoorbeeld voor het overschrijven van een auto bij het postkantoor meestal een papieren uittreksel nodig). De geprinte versie van een digitaal gewaarmerkt uittreksel kunt u niet gebruiken.

 • Hoe lang is een uittreksel geldig?

  Een uittreksel toont de gegevens van een bedrijf op het moment van opvragen. Als er daarna wijzigingen optreden, zijn de gegevens op het uittreksel dus niet meer actueel. In de praktijk vragen de meeste bedrijven dan ook om een uittreksel dat niet ouder is dan 1 maand.

 • Zijn privégegevens van functionarissen openbaar?

  Privé-adressen van functionarissen van rechtspersonen zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen kunnen deze gegevens inzien. Meer over privé-adressen.

 • Kan ik een digitaal uittreksel printen?

  Een digitaal gewaarmerkt uittreksel verliest zijn rechtsgeldigheid bij printen. Het heeft dan dezelfde waarde als een inzien exemplaar van het uittreksel.
  Het digitaal gewaarmerkte uittreksel kan wel via e-mail worden doorgestuurd. Het behoudt dan zijn rechtsgeldigheid.
  Let op: een MAC-gebruiker kan problemen onder vinden bij het printen.

 • Kan ik nog een gratis uittreksel aanvragen?

  Dit is niet meer mogelijk. Het digitaal gewaarmerkt uittreksel blijft bestaan, u kunt dit online bestellen voor € 7,50.

 • Waarom zijn de functionarissen van publiekrechtelijke organisaties niet altijd zichtbaar?

  Bestuurders en toezichthouders worden alleen ingeschreven als de publiekrechtelijke rechtspersoon een onderneming drijft. Deze worden dan getoond op het uittreksel. Bij een publiekrechtelijke rechtspersoon met veel gevolmachtigden (bijvoorbeeld een ziekenhuis) staan echter niet alle gevolmachtigden op het uittreksel. Op het uittreksel staat dan vermeld: 'voor (overige) volmachten zie opgave'. Deze volmachten kunt u apart opvragen bij de Kamer van Koophandel (kosten: € 15,-), maar veel organisaties vermelden deze volmachten ook op hun eigen website.

 • Welke gegevens zijn niet automatisch vertaald op het Engelstalige uittreksel?

  Bij het Engelstalige uittreksel zijn de standaardtermen zoals adres, naam, bevoegdheid etc. vertaald. Vrije tekstvelden zijn niet vertaald. In dat geval wordt verwezen naar het Nederlandstalige uittreksel. Het gaat om de volgende gegevens:

  • de bedrijfsomschrijving ( De SBI-omschrijving is wel vertaald);
  • nader beschreven beperkingen van een volmacht;
  • de vermelding van een uitspraak door een buitenlands gerecht;
  • bepaalde functietitels van functionarissen.
 • Wordt het Engelstalige uittreksel door iedereen geaccepteerd?

  Omdat op het Engelstalige uittreksel de vrije tekstvelden niet ingevuld zijn, kan het zijn dat partijen deze niet accepteren. Ook kunnen partijen vragen om het Nederlandstalige uittreksel erbij te leveren of om het Engelstalige uittreksel te legaliseren met een stempel van bijvoorbeeld notaris of ambassade. Informeer vooraf of de ontvangende partij het Engelstalige uittreksel accepteert.