Rubrieken van een adressenbestand

Naast standaard rubrieken zijn extra rubrieken mogelijk

Als je een adressenselectie hebt samengesteld, kun je zelf bepalen welke extra rubrieken je wilt ontvangen. Een aantal rubrieken krijg je standaard geleverd, daarnaast kun je extra rubrieken opvragen. Wil je rubrieken ontvangen die niet in onderstaande lijst staan, neem dan contact met ons op.

Standaard rubriekenAfkorting
KVK-nummerDOSSIER
VestigingsnummerVGNUMMER
HandelsnaamHANDELNAAM
Vestigingsadres (straat en huisnummer)VEST_ADRES
Vestigingsadres (postcode + plaats)VEST_WOONP
Vestigingsadres (huisnummer)VEST_HNR
Vestigingsadres (postcode)VEST_PC
Correspondentieadres (straat en huisnummer)CORR_ADRES
Correspondentieadres (postcode en plaats)CORR-WOONP
Correspondentieadres (huisnummer)CORR_HNR
GemeentecodeGEMEENTE
Gemeente (omschrijving)GEM_OMS
Provincie (code)PROVINCIE
Provincie (omschrijving)PROV_OMS
OndernemingsindicatieONDIND
Ondernemingsindicatie (omschrijving)ONDIND_OMS


Optionele rubrieken
Afkorting
Telefoonnummer
TELEFOONNR
Contactpersoon
(incl. de rubrieken met *)

CON_PERS
 * Code functieomschrijving contactpersoonCONTACT_OO
 * Functieomschrijving contactpersoonCON_OMS
 * Voorletters contactpersoonCON_VOORL
 * Voorvoegsel contactpersoonCON_VOORV
 * Achternaam contactpersoonCON_ANAAM 

Economisch actief (0=nee 1=ja)
ECON_ACT
Branchecode (SBI)
ACTIVITEIT
Branchecode (omschrijving)
ACTI_OMS
Nevenactiviteit 1
NEVEN1
Nevenactiviteit 1 (omschrijving)
NEVEN1_OMS
Nevenactiviteit 2
NEVEN2
Nevenactiviteit 2 (omschrijving)
NEVEN2_OMS
Rechtsvorm code
RECHTSVORM
Rechtsvorm (omschrijving)
RECHT_OMS
Hoofd-/nevenvestiging
HOOFDNEVEN
Exact aantal werkzame personen totaal
AWP_TOTAAL
Exact aantal werkzame personen fulltime
AWP_FULL
Reden inschrijving
REDEN_INS
Reden inschrijving (omschrijving)
REDEN_OMS
Datum inschrijving
DATUM_INS
Datum vestiging
DATUM_VEST
Datum (aanvang) faillissement
DATUM_FAIL
Datum (aanvang) surseance van betaling
DATUM_SURS
Indicatie faillissement / surseance
INDFSD
Indicatie faillissement en surseance (omschrijving)
INDFSD_OMS
Datum oprichting
DATUM_OPR
Datum einde faillissement
DATUM_EIND_F
Datum einde surseance van betaling
DATUM_EIND_S
Domeinnaam
DOMNAAM
InfoPage