Rubrieken van een adressenbestand

Naast standaard rubrieken zijn extra rubrieken mogelijk

Als u een adressenselectie heeft samengesteld, kunt u zelf bepalen welke extra rubrieken u wilt ontvangen. Een aantal rubrieken krijgt u standaard geleverd, daarnaast kunt u extra rubrieken opvragen. Wilt u rubrieken ontvangen die niet in onderstaande lijst staan, neem dan contact met ons op.

Standaard rubriekenAfkorting
KvK-nummerDOSSIER
VestigingsnummerVGNUMMER
HandelsnaamHANDELNAAM
Vestigingsadres (straat en huisnummer)VEST_ADRES
Vestigingsadres (postcode + plaats)VEST_WOONP
Vestigingsadres (huisnummer)VEST_HNR
Vestigingsadres (postcode)VEST_PC
Correspondentieadres (straat en huisnummer)CORR_ADRES
Correspondentieadres (postcode en plaats)CORR-WOONP
Correspondentieadres (huisnummer)CORR_HNR
GemeentecodeGEMEENTE
Gemeente (omschrijving)GEM_OMS
Provincie (code)PROVINCIE
Provincie (omschrijving)PROV_OMS
OndernemingsindicatieONDIND
Ondernemingsindicatie (omschrijving)ONDIND_OMS


Optionele rubriekenAfkorting
TelefoonnummerTELEFOONNR
Contactpersoon
(incl. de rubrieken met *)
CON_PERS
 * Code functieomschrijving contactpersoonCONTACT_OO
 * Functieomschrijving contactpersoonCON_OMS
 * Voorletters contactpersoonCON_VOORL
 * Voorvoegsel contactpersoonCON_VOORV
 * Achternaam contactpersoonCON_ANAAM
 * Sexe contactpersoonCON_SEXE
 * BriefaanhefBRIEFAANH
Economisch actief (0=nee 1=ja)ECON_ACT
Branchecode (SBI)ACTIVITEIT
Branchecode (omschrijving)ACTI_OMS
Nevenactiviteit 1NEVEN1
Nevenactiviteit 1 (omschrijving)NEVEN1_OMS
Nevenactiviteit 2NEVEN2
Nevenactiviteit 2 (omschrijving)NEVEN2_OMS
Rechtsvorm codeRECHTSVORM
Rechtsvorm (omschrijving)RECHT_OMS
Hoofd-/nevenvestigingHOOFDNEVEN
Exact aantal werkzame personen totaalAWP_TOTAAL
Exact aantal werkzame personen fulltimeAWP_FULL
Reden inschrijvingREDEN_INS
Reden inschrijving (omschrijving)REDEN_OMS
Datum inschrijvingDATUM_INS
Datum vestigingDATUM_VEST
Datum (aanvang) faillissementDATUM_FAIL
Datum (aanvang) surseance van betalingDATUM_SURS
Indicatie faillissement / surseanceINDFSD
Indicatie faillissement en surseance (omschrijving)INDFSD_OMS
Datum oprichtingDATUM_OPR
Datum einde faillissementDATUM_EIND_F
Datum einde surseance van betalingDATUM_EIND_S
DomeinnaamDOMNAAM