Centrum en winkelgebied

Stel jezelf de volgende vragen als het bestemmingsplan over een stads- of dorpscentrum of winkelgebied gaat. Houd de toelichting en de regels van het plan bij de hand. Het stadscentrum, de dorpskern of een winkelgebied heeft vaak de bestemming 'Centrumdoeleinden', 'Detailhandel' of 'Horeca'.

Stel de volgende vragen

  • Is er een structuurvisie of detailhandelsvisie als basis voor het bestemmingsplan?
  • Biedt het plan uitbreidingsruimte voor winkels? Bekijk dit kritisch vanwege de kans op teveel winkelmeters (overbewinkeling), veranderend consumentengedrag en bijvoorbeeld toenemende winkelleegstand.
  • Wordt het kernwinkelgebied kleiner dan nu? Wat betekent dit voor de detailhandel die buiten het kerngebied valt? Krijgen deze winkels een specifieke bestemming? Wat betekent dit voor het gebruik in de toekomst en de verkoopbaarheid van de panden?
  • Hebben de winkels een algemene detailhandelsbestemming? Branche- of assortimentsbepalingen zijn niet toegestaan, tenzij ze ruimtelijk relevant zijn.
  • Zorgt het plan voor scheve concurrentieverhoudingen?
  • Zijn er voldoende horecamogelijkheden in het centrum- of winkelgebied?
  • Hoe zit het met ruimte voor laden en lossen (bevoorrading van winkels)?
  • Hoe zit het met het aantal parkeerplaatsen? De normen geven vaak een indicatie. Het aantal hangt meer af van de behoefte. Verder is parkeren altijd een afgeleide functionaliteit. Bekijk parkeren altijd samen met andere vraagstukken zoals winkelaanbod, verkeerscirculatie, andere functies in het centrum (theater, dokterspost) en loopafstand tussen parkeerlocatie en voorzieningen.

Meer onderdelen van de checklist