Checklist bestemmingsplan

Vaak zet een ondernemersvereniging zich in voor een goed ondernemersklimaat. Daarvoor letten zij op het ruimtelijke beleid van de gemeente: welke ontwikkelingen zijn in gang en bieden deze kansen voor de (gevestigde) ondernemers?

De vereniging kan namens de leden invloed hebben op dat beleid. Bijvoorbeeld door regelmatig te overleggen met het gemeentebestuur en input te leveren voor (nieuwe) bestemmingsplannen. Vooral in de voorbereidingsfase van bestemmingsplannen liggen er kansen. De 'Checklist bestemmingsplan', specifiek gemaakt voor 4 typen bedrijfsomgevingen, is daarbij een hulpmiddel.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Wat en hoe hoog mag er gebouwd? Welke activiteiten mogen op welke plek plaatsvinden? In principe geldt een bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar. Het bestaat uit drie delen: de regels, de toelichting en de plankaart. De gemeente stelt het bestemmingsplan vast.

Doel checklist bestemmingsplan

De checklist is een hulpmiddel voor belangenorganisaties zoals ondernemersverenigingen. Met de checklist vind je eenvoudig de belangrijke onderdelen van een (voorontwerp) bestemmingsplan. De vragen helpen om de inhoud van het plan te beoordelen. Sluiten de uitgangspunten van het plan aan bij de wensen van de ondernemers? Bieden de regels voldoende ontwikkelingsmogelijkheden? Met de punten uit de checklist kan de ondernemersvereniging een gedegen reactie op het plan geven (zienswijze formuleren en inspraak in de procedure).

De checklist gebruiken

De checklist behandelt algemene ruimtelijke thema’s en die in 4 typen gebieden:

Per gebied vind je een lijst met vragen of aandachtspunten. Beantwoord deze vragen of leg ze voor aan de ondernemers die hun bedrijf in het plangebied hebben. Schrijf de belangrijkste kanttekeningen op in een zienswijze of inspraakreactie en bespreek ze met de gemeente.

Meer weten over bestemmingsplan en procedures?