Wetten en regels 2022: eerlijke informatie op sites webshops

Met een nieuw kabinet in aantocht zijn veel zaken nog onduidelijk. Maar jurist en KVK-adviseur Sergej Schuurman durft al wel te voorspellen welke wetten en regels komend jaar belangrijk worden. Hij is een van de acht experts die zijn visie geeft op de trends voor ondernemers in 2022. "Webshops mogen alleen nog eerlijke reviews en aanbiedingen plaatsen."

In 2022 verandert het nodige op milieugebied. Zo verhoogt de regering de Milieu Investering Aftrek en komt er statiegeld op blikjes. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten in kaart brengen hoe hun werknemers reizen en of dat milieuvriendelijker kan. Daarnaast voorziet Schuurman nog een vijftal wetswijzigingen waar ondernemers rekening mee moeten houden.

Trend 1: eerlijkere webshops

“Vanaf 28 mei 2022 komen er nieuwe regels voor  online verkopen . Met tienduizenden webshops in Nederland is dat een groot ding. De nieuwe regels gaan vooral over reviews op de websites. Als webshop-eigenaar moet je aangeven hoe je daarmee omgaat. Plaats je alle reviews, of laat je negatieve weg? Nepreviews of gekochte beoordelingen zijn straks verboden. Ook moeten bedrijven aangeven waar ze gepersonaliseerde aanbiedingen op baseren. Daarnaast is het niet langer toegestaan om willekeurige ‘van-voor’ aanbiedingen te doen. De ‘van’-prijs waar je korting op geeft, moet de prijs zijn waarvoor je het product daadwerkelijk minimaal 30 dagen hebt verkocht. Vergelijkingssites, zoals gaslicht.com, moeten voortaan duidelijk aangeven of er sprake is van gesponsord aanbod. Met al deze regels krijgen klanten zoveel mogelijk eerlijke informatie. Het zijn nogal wat regeltjes. Om wat duidelijkheid te scheppen verschijnen binnenkort op de KVK-website een stappenplan, animatiefilmpjes en interviews, zodat webshop-eigenaren daar nu al mee aan de slag kunnen.”

Sergej Schuurman

Jurist en KVK-adviseur

Sergej Schuurman (1973) schrijft juridische artikelen voor KVK.nl en helpt ondernemers met complexe vraagstukken.
  • Eerste baan: kandidaat-notaris
  • Rechtsgeleerdheid (Groningen)
  • Favoriete wet: de Wet Modernisering Personenvennootschappen
Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels. Daar is een handige app voor, de Nieuwe Wetten-app

Trend 2: controles in de bouw

“De bouwsector krijgt te maken met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Straks controleert een onafhankelijke kwaliteitscontroleur de tekeningen, vergunningen en brandveiligheidseisen, al voordat een bouwproject begint. Ook tijdens de bouw komt de controleur checken of de aannemer alles goed uitvoert. Op die manier voorkom je dat fouten tijdens de bouw pas achteraf aan het licht komen. En daarmee gaat de kwaliteit van de bouw omhoog. Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden.”

Trend 3: 1 loket voor de Omgevingswet

“We kijken er al lang naar uit maar op 1 juli treedt de Omgevingswet in werking. Deze voegt 26 wetten samen tot 1 nieuwe wet. En dat betekent dat je voor bouwen, wonen, natuur, infrastructuur en leefomgeving bij 1 loket terecht kunt. Ik zeg dit met een slag om de arm, want er wordt nog hard aan de wet gewerkt, om te kijken of alles erin zit en het duidelijk genoeg is. Voor ondernemers betekent dit dat de beslistermijn voor een vergunningsaanvraag fors wordt ingekort: van 26 weken naar mogelijk 8 weken. Ook kunnen ze voor elke aanvraag bij 1 loket terecht, wat veel efficiënter is.”

Trend 4: minder vennootschapsbelasting

“De laagste schaal van de vennootschapsbelasting voor rechtspersonen, die van 15 procent, gaat omhoog van 245.000 naar 395.000 euro. Dat betekent dat je over een groter bedrag minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen en dat levert over 395.000 euro zo’n 15.000 euro besparing op. Voor veel bedrijven is dat een hoop geld. Het nieuwe kabinet kan nog anders beslissen, maar ze spreken er al lang over en ze hebben het goed doorgerekend, dus ik ga ervan uit dat de wet op 1 januari ingaat.”

Trend 5: schuldenregelingen

“Dankzij corona zijn veel ondernemers in zwaar weer gekomen. Maar door de steunmaatregelen kwam dat niet overal meteen aan het licht. Nu de overheid die maatregelen grotendeels heeft afgebouwd, is de omvang van de problemen alsnog lastig te voorspellen. Vorig jaar is de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) ingegaan, waarmee bedrijven hun schulden kunnen herstructureren door afspraken te maken met hun schuldeisers. Daarmee kunnen ze een faillissement voorkomen. Iedereen verwachtte dat ondernemers daar veel gebruik van zouden maken, maar dat viel erg mee. Misschien dat er straks toch nog een golf komt en dan zal een wet uit 2021 volgend jaar alsnog een belangrijke rol gaan spelen.

Daarnaast zijn er nog andere regelingen in aantocht op het gebied van schulden. Schuldenaars kunnen eerder gebruikmaken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Voorheen moest je aantonen dat je 5 jaar lang geen verwijtbare schulden hebt gemaakt. Die termijn is straks 3 jaar. Ook kun je straks gemakkelijker een faillissement voorbereiden. Dat geldt dan met name voor maatschappelijke instellingen. Die kunnen meer in de luwte hun faillissement voorbereiden, zodat niet meteen iedereen in hun nek komt hijgen. En er komt een betere bescherming bij turbo-liquidaties. Wanneer een bedrijf geen baten meer heeft, kun je het vrij eenvoudig via een formulier ontbinden. Maar soms blijkt er achteraf toch nog geld over te zijn. Er komt een wet aan die bedrijven een zwaardere informatieplicht oplegt, maar het is nog onduidelijk wanneer.”

Schuurmans tip

“Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels, zodat je weet wat eraan zit te komen en je up to date blijft. Daar is een handige app voor, de Nieuwe Wetten-app, zo heet ‘ie echt. En op de KVK- website probeer ik de  belangrijkste nieuwe wette n te duiden.”