Woongebied

Stel jezelf de volgende vragen als het bestemmingsplan over een woongebied gaat. Houd de toelichting en de regels van het plan bij de hand. Een woonwijk of dorpskern heeft vaak de bestemming 'Wonen'.

Stel de volgende vragen

 • Wat regelt het plan voor een ‘beroep aan huis’ (vrije beroepen, administratieve beroepen) en voor een ‘bedrijf aan huis’ (persoonlijke dienstverlening, ambachten). Streef naar beide soorten werkzaamheden in een woonwijk. Dat vergroot de leefbaarheid en zorgt voor functiemenging in de wijk.
 • Welke criteria gelden bij het toestaan van een beroep of bedrijf aan huis? Voorbeelden zijn:
  • Maximaal gebruik van 30-50% van de woning met een maximum van tussen de 35 m2 en 75 m2.
  • Handhaving van de woonfunctie en geen afbreuk aan het woon- en leefklimaat.
  • Geen bedrijfsmatige opslag in de open lucht.
  • Geen reclame-uitingen.
  • Geen onevenredige verkeers- en parkeeroverlast.
  • De activiteit mag niet vallen onder de Wet Milieubeheer.
  • Alleen de bewoner van de woning mag het bedrijf uitvoeren.
  • Detailhandel is niet toegestaan.
 • Is de bedrijfsfunctie ook toegestaan in de bijgebouwen?
 • Komt er een woongebied bij? De nieuwe woningen kunnen invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten in de bestaande woonwijk.

Meer onderdelen van de checklist