De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

RVO.nl stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.
RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, maar voert ook opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarnaast werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie. www.rvo.nl.

Octrooicentrum Nederland (Onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO.nl)
Heeft u een technische uitvinding gedaan? U kunt een kosteloos één-op-één gesprek aanvragen met een octrooiadviseur om uw idee met een onafhankelijke partij te bespreken. U krijgt inzicht in geschikte beschermingsmogelijkheden voor uw idee en informatie uit octrooiliteratuur, zodat u tijdens uw ontwikkelingstraject tijd en geld bespaart. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/hulp-octrooiadviseur.