Samenwerken als zzp'ers

Als zzp’er werkt u veelal in uw eentje. Heeft u er wel eens aan gedacht om samen te werken met andere zzp’ers als een opdracht voor u alleen te groot is? Denk bijvoorbeeld aan meedingen naar een aanbesteding. Maar hoe pakt u dit aan: hoe vindt u een geschikte samenwerkingspartner? En hoe gaat u samenwerken?

Video animatie 'Samen zzp'en'

Bekijk de video animatie 'Samen zzp'en' over de voordelen van samenwerken als zzp'ers.

Download bestanden

Waarom samenwerken?

Ga op zoek naar samenwerkingspartners met dezelfde motieven. Zo voorkomt u verkeerde verwachtingen. Er zijn verschillende motieven om samen te werken:

  • Een samenwerking is noodzakelijk om een opdracht te kunnen krijgen of deze te kunnen uitvoeren.
  • Een samenwerking maakt het mogelijk om gezamenlijk als groep (onder één naam) naar buiten op te kunnen treden
  • Het delen van kosten, kennis en risico’s; denk aan gezamenlijke huisvesting of promotie, maar ook aan het gebruik maken van elkaars kwaliteiten of elkaar vervangen tijdens ziekte.
  • Persoonlijke ontwikkeling; ontwikkeling door kennis en netwerk uit te wisselen en elkaar onderling te stimuleren of te coachen.

Hoe vindt u een geschikte samenwerkingspartner?

Misschien is een netwerkbijeenkomst iets voor u? Of zoekt u liever op sociale media? Gebruik daarvoor bijvoorbeeld Twitter. Met de hashtag #durftevragen of #dtv kunt u een tweet plaatsen of zoeken naar tweets. Met de hashtag #zzpmatch kunt u ook op zoek naar samenwerkingspartners. Kijk ook eens op Higherlevel.nl. Daar vindt u een netwerk van ondernemers. Ook op Facebook zijn er allerlei mogelijkheden.

KVK Connect, de app voor zzp’ers

U kunt ook met de app KVK Connect op zoek naar samenwerkingspartners. Via de app kunt u in contact komen met andere zzp’ers en met opdrachtgevers. Zet uzelf in de etalage en krijg toegang tot een omvangrijk netwerk. Door KVK Connect blijft u ook op de hoogte van voor u relevant nieuws dat u als zzp’er verder helpt met ondernemen.

Hoe organiseert u de samenwerking?

Heeft u uw samenwerkingspartner gevonden? Maak dan duidelijke afspraken over de wijze waarop u gaat samenwerken. Welke samenwerkingsvorm het beste bij jullie past, hangt samen met het type opdracht. Bij het aangaan van een samenwerking in een rechtsvorm is gelijkwaardigheid van partijen meestal het uitgangspunt. Lees meer over hoe u samenwerking kunt vormgeven en waar u rekening mee moet houden.

Voorkom kartelvorming

Als u samenwerkt met andere ondernemers mag u geen prijsafspraken maken, of onderling klanten verdelen. Dan is er sprake van kartelvorming. Op die manier belemmert u de concurrentie. U bent dan in strijd met de Mededingingswet. U kunt hiervoor een forse boete krijgen. Wel is er een aantal uitzonderingen.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Eén antwoord van de overheid

InfoPage