Een klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Meld uw klacht via het onderstaande formulier en we gaan er meteen mee aan de slag. Daarbij kunt u ook aangeven of u een suggestie heeft waardoor wij een vergelijkbare situatie in de toekomst kunnen voorkomen of hoe wij zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan uw klacht. Uw gegevens gebruiken we alleen voor het afhandelen van uw klacht. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Wij kunnen geen klachten over andere bedrijven in behandeling nemen. Wij hebben als Kamer van Koophandel geen bevoegdheid om op te treden tegen bedrijven die hun afspraken met klanten niet nakomen.

Op Consuwijzer vindt u meer informatie over het zaken doen met een webwinkel.
Als de webwinkel is aangesloten bij de Thuiswinkel Organisatie, kunt u gebruik maken van hun geschillencommissie en een klacht indienen.

Verder wijzen wij u op het Meldpunt Internetoplichting waar u gegevens van de verkoper kunt controleren en aangifte kunt doen van internetoplichting. Verder vindt u hier tips over veilig handelen.

Meer informatie:
Klacht over het gedrag van een medewerker
Mededingingsklacht

Uw klacht en gegevens