Hogeschool Rotterdam - Kenniscentrum Business Innovation

Kenniscentrum Business Innovation is binnen Hogeschool Rotterdam dé kennisbron op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

Door het verrichten en faciliteren van praktijkgericht onderzoek, ondersteunt Kenniscentrum Business Innovation bedrijven en creëert een uitdagende leeromgeving voor studenten. Het kenniscentrum koppelt onderwijs, onderzoek en praktijk aan elkaar aan de hand van concrete bedrijfsproblemen die nu spelen of kunnen gaan spelen. Zowel grote als kleine bedrijven, starters en groeiers, kunnen hun vraagstukken inbrengen, samen kennis ontwikkelen en gebruik maken van reeds opgedane kennis op gebied van: vermarkten van producten en diensten, het optimaliseren van bedrijfs- en managementprocessen op financieel, commercieel, organisatorisch als HRM terrein.

InfoPage